ARBEIDSLIV

Genterapi mot synsskader

Dr.med Ragnheidur Bragadottir ,som er seksjonsoverlege på netthinneseksjonen ved Øyeavdelingen på Ullevål Sykehus, jobber med samme problemstilling i et konkurrerende forskerteam.

Vi er mer forsiktige med mediefokusering på resultatene foreløpig. Vi har et større opplegg med flere dyr. Arbeidet ledes av professor Kristina Narfstrøm ved Missouri University i Colombia, USA, forteller Bragadottir som står på farten til USA for en ukes testing på dyr.

Mutasjonen av RPE65-genet hos hundene har man også funnet hos barn med Lebers congenital amaurose.

Metoden med å erstatte dette genet kan muligens i fremtiden benyttes til å behandle forskjellige arvelige øyesykdommer, ifølge Bragadottir.

Resultatet til Ullevål-legens forskergruppe blir presentert på verdens største øyeforskningsmøte i USA i Florida til våren.

Les mer om: