ARBEIDSLIV

Generell kjemi - på norsk

14. des. 2000 - 17:05

Generell kjemi – grunnlag og prinsipper er en norsk utgave av General Chemistry – Principles & Structure, 5. utgave (James E. Brady).

Tapir Akademisk Forlag har oversatt John Wiley & Sons' utmerkede lærebok til norsk for pensumlitteratur i generell kjemi på universitet og høgskoler. Redaktør av den norske utgaven er dr.scient. Lasse Postmyr.

Den norske boken er like oversiktlig og godt illustrert som den engelske, men er lagt om noe. Kapitlene om metaller og innskuddsmetaller er tatt ut. Det samme er appendikset om matematikk. I stedet er et kapittel om organiske forbindelser og polymerer satt inn, samt kapitlet Kjemi – mennesker, samfunn og natur.

Enklere

Engelskspråklige bøker har vært vanlig som pensumlitteratur ved universitet og høgskoler i Norge. Å lese kjemi på engelsk har både fordeler og ulemper. Ved å lese fagstoff på engelsk vil studentene lære seg engelske termer de vil få bruk for senere i studiet. Mange mener at det å benytte utenlandsk litteratur er en viktig del av utdanningen og modningen. På den annen side kan mange studenter finne det tungt og krevende å lese engelsk tekst. Læringen kan bli lite effektiv hvis en har problemer med språket i tillegg til det ofte krevende pensumet. Redaktøren mener norsk tekst vil lette forståelsen av faget og bedre studentenes beherskelse av norsk kjemiterminologi.

En av årsakene til at lærebøker av denne typen sjelden oversettes til norsk, er kostnadene, og med lave opplag kan utsalgsprisen bli høy. Prisen på den norske boken i generell kjemi er noe høyere enn den engelske – henholdsvis 498 og 360 kroner.

Basiskunnskap

Læreboken er delt inn i fem deler, hver på rundt fem kapitler. Første del er en introduksjon av kjemiens grunnlag. Den gir en innføring i grunnstoffenes egenskaper, vanlig kjemiterminologi og en del grunnleggende teori. De første kapitlene gir en basiskunnskap som er nødvendig for å lese kjemi videre.

Utover i boken bringes leseren videre inn i kjemiens verden. Teorier og begreper innføres og forklares med illustrasjoner og tekst.

Bokens siste kapittel, Kjemi – mennesker, samfunn og natur, er lagt til i den norske utgaven. Kapitlet ikke pensumrettet, men inneholder aktuelt stoff med blant annet vinkling på norske forhold. Dette kapitlet er ment å kunne hjelpe faglærere med å vekke studentenes interesse for kjemi og naturvitenskap.

Fargerik

For å gjøre boken lettlest og interessant, er det lagt stor vekt på fargeillustrasjoner og design. Til hjelp med problemløsning og regneteknikk inneholder teksten en del regneeksempler. Disse skiller seg ut fra teksten ved at de er plassert på blå bakgrunn. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver ordnet etter tema. Enkelte av oppgavene har fasit bak i boken.

Dette er en tykk bok som lett kan skremme vettet av selv den ivrigste student. Frykten dempes imidlertid når boken åpnes. Gode fargerike illustrasjoner gir et positivt inntrykk i tillegg til at den forklarer teorier godt. Det faktum at boken er på norsk, gjør også opplevelsen lettere. Ønsker du i stedet å lære litt engelsk på kjøpet, samtidig som du spare noen kroner, vil jeg anbefale den engelske originalutgaven.

Line Holaker

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.