Gassteknologi

Kurset er lagt på et overordnet nivå. Fokus er lagt på teknologiske løsninger innen transmisjon, distribusjon og bruk av naturgass. I tillegg til gasstransport gjennom rør blir det lagt stor vekt på forsyning av nedkjølt og flytende naturgass (LNG) og komprimert gass (CNG).

Andre viktige områder som blir tatt opp er anvendelse av naturgass, miljøkonsekvenser og sikkerhet.

Målgruppen er teknisk personell og planleggere i energibransjen, tekniske etater, rådgivende ingeniører og konsulenter samt brukerer av naturgass for stasjonære formål og innen transportsektoren.

(lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå