Gassrensing i fokus

  • Miljø

Innen 2010 er Norge forpliktet etter Kyotoprotokollen å redusere utslippene av en rekke gasser med mellom 29 og 58 prosent fra nivået i 1990.

5.-6. januar arrangeres seminaret Gassrensing på Britannia Hotel i Trondheim.

Seminaret tar for seg miljøpolitikk og teknologi for å få renere prosesser og kostnadene ved slike tiltak.

Det blir i alt 11 forelesninger.

Dessuten er leverandører invitert til å ha postere eller stands sammen med seminaret.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå