– Gassledning gir ny industri

– Gassledning gir ny industri
Industrien på Herøya får nyte godt av gassrørledningen fra Kårstø. Bilde: Trond Gram

– Det er en del industribedrifter som har behov for naturgass levert på en sikker måte i form av rør, dette vil være en veldig stimulans for å videreutvikling og investeringer i fremtiden, sier Bror Yngve Rahm, seniorrådgiver i Norsk Industri og tidligere stortingspolitiker fra Telemark.

Det var før helgen det ble kjent at staten går inn med en eierandel på inntil 30 prosent i Skanled-prosjektet, som skal bygge gassrørledning fra Kårstø i Rogaland til Grenland og videre til Sverige og Danmark.

Les saken:

Trekkpapir for industri

– Samtidig tror vi at det faktum at vi får et rør til Grenland vil kunne fungere som et trekkpapir for annen industri som vil etablere seg i Grenlandsområdet. Hele grenlandsregionen tror jeg vil nyte godt av utbyggingen i form av at det ligger en kraftig vekstimpuls i dette, sier Rahm videre.

Det har vært flere skjær i sjøen for rørledningsprosjektet. Senest i januar ble det klart at Ineos, som eier petrokjemianleggene i Bamble, ikke ønsker å bygge en ny cracker.

Dermed faller behovet for et eget separasjonsanlegg for våtgass på Rafnes bort.

Et slikt anlegg ville kostet opp mot fem milliarder kroner, men det ble for mye for den tungt belånte petrokjemikjempen.

Viktig at staten tok grep

– Det er klart at det er et sterkt lånefinansiert selskap, så når det oppstår en finanskrise som rammer muligheten for viderefinansiering og etterspørselen ute i Europa, så selskapet seg tvunget til å ta en total gjennomgang av alle sine investeringer. Nettopp derfor var det viktig at staten kom på banen og tok aktivt grep, sier Rahm.

– Jeg tror det er større sannsynlighet for at dette vil tiltrekke seg nye virksomheter og aktører som ser dette prosjektet som interessant. Det er en vekstimpuls, legger han til.

Fagligpolitisk leder i Industri Energi, Frode Alfheim, har tidligere uttalt at de er opptatt av å sikre langsiktighet i tilgang på både etan og metan for å få god industriutvikling i Grenland.