Gasskraftverket på Mongstad skulle legges ned i 2018. Er fortsatt i drift

Først kom en lang klagesaksbehandling, så kom korona.

Gasskraftverket på Mongstad skulle legges ned i 2018. Er fortsatt i drift
Equinor har lenge tapt penger på gasskraftverket på Mongstad, og har siden 2017 ønsket å legge det ned. På grunn av lang saksbehandling fikk de ikke tillatelse til det før 30. september i år. Så kom korona. Bilde: Øyvind Hagen/Equinor
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

«Statoil legger ned gasskraftverket på Mongstad ved utgangen av 2018 fordi det ikke er lønnsomt», skrev TU i februar 2017.

Nå, ved utgangen av 2020, er fortsatt en 155 MW gassturbin i drift på Mongstad.

– Vi må få på plass en ny varmeløsning før vi kan stanse gassturbinen. Vi har tidligere sagt at en ny varmeløsning vil være på plass i 2020, men vi er noe forsinket med prosjektet pga. covid-19, skriver kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor.

Equinor har nå meldt til NVE at en ny varmeløsning kan være ferdig først i tredje kvartal i 2021.

Fikk ikke lov til å legge ned

Gasskraftverket på Mongstad har gått med store økonomiske tap, og Equinor har lenge ønsket å legge det ned. Men fram til oktober i år har de ikke hatt tillatelse til å gjøre dette.

Kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor. Foto: Equinor

Først måtte både Statnett og BKK Nett vurdere om gassturbinen skulle beholdes som reserve i tilfelle avbrudd i regionen. Men fordi turbinen har en ukes oppstartstid, og så lange strømbrudd er svært sjeldne, ble det vurdert at kostnadene ved å beholde gassturbinen var større enn nytten.

NVE vedtok derfor at gassturbinen kunne fjernes så snart kraftledningen Mongstad-Modalen ble satt i drift i desember 2019.

Klage fra Neptune

Men så kom det en klage fra oljeselskapet Neptune Energy, som også er koblet til gasskraftverket. De mente at driftssikkerheten ville bli dårligere, og at det kunne bli vanskeligere for dem å utvide kapasiteten dersom kraftverket ble lagt ned.

Mongstad kraftvarmeverk (gasskraftverk)

  • Ble startet opp i 2010 og gir kraft til Mongstad-raffineriet. Eies og drives av Equinor.  
  • NVE ga i 2006 tillatelse til bygging av et gasskraftverk uten CO2-rensing, men daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) ville avslå søknaden dersom rensingen ikke kom på plass. Statoil truet med å droppe prosjektet.
  • I et kompromiss vedtok den rødgrønne regjeringen at staten skulle ta kostnaden ved CO2-rensing på Mongstad. Den såkalte «månelandingen» skulle stå klar i 2014.
  • Prosjektet ble svært kostbart, og derfor skrinlagt av den rødgrønne regjeringen like før de gikk av i 2013.
  • Første trinn i prosjektet var et testsenter hvor man tester ulike metoder for CO2-rensing, lever fortsatt.
  • 15. februar 2017 kunngjorde Statoil at driften av gasskraftverket på Mongstad vil stanse den 1. januar 2019. De anslår at dette vil redusere Mongstad-anleggets CO2-utslipp med 250.000-300.000 tonn per år.

Kilde: NTB

Denne klagen brukte Olje- og energidepartementet ett år på å behandle. Først 30. september i år vedtok departementet at NVEs vedtak ble stående og at Equinor kunne starte avviklingen.

Men i mars i år kom altså koronapandemien, og smitteverntiltak har påvirket bemanningen både på Mongstad og hos leverandører og ført til nye forsinkelser, ifølge Equinor.

Gasskraftverket slipper ut 511.978 tonn CO2-ekvivalenter per år gjennom forbrenning av gass fra Troll og overskuddsgass fra raffineriet.

Store tap på gasskraft

Ved ombygging fra Kraftvarmeverk til varmeverk, skal Equinor fortsatt bruke raffineriets overskuddsgass til å lage varme og damp, mens Trollgassen fases ut. Da kuttes 250.000 – 300.000 tonn CO2 per år. 

I 2017 skrev TU at bakgrunnen for nedleggelsen var at kraftvarmeverket hadde hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt.

– Det har ført til at vi har tapt mye på driften, og grep for å justere aktiviteten var uunngåelig, sa Grete Haaland, direktør for kapitalforvaltning i det som den gang het Statoil.

Også etter at den siste gassturbinen er stanset, skal Equinor beholde én dampturbin som skal levere noe kraft til nettet. 

Les også