Gasskraftverk forsinkes

Dette fordi anbudene på bygging av anleggene er for gamle i forthold til EUs regelverk. Reglene sier at anbud kan gjelde i maksimalt tre år.

Først til sommeren 2002 kan Naturkraft avgjøre om de skal bygge kraftverkene. Konsesjonsvilkårene sier at anleggene skal være i drift innen 30 oktober 2004, så det kan bli svært dårlig tid til å gjennomføre byggearbeidene.

Forretningsideen til Naturkraft er å erstatte kullbasert kraftproduksjon i Norden med foredlet norsk gass. Selskapet eies ev Statoil, Norsk Hydro og Statkraft med en tredjedel hver.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå