ENERGI

Gasskraft skaper trøbbel for smelteverk

Årsaken til at miljøkravene kan bli strengere, er at Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av blant annet NOx med 29 prosent i 2010 i forhold til 1990. Utslippene må ned, men nye gasskraftverk betyr økte utslipp. Industrikraft Midt-Norge får tillatelse til å slippe ut 370 tonn NOx i året.

- Utslippene av NOx i Norge må betydelig ned. Vi har sett på flere mottiltak, og et gasskraftverk i Skogn kan bety strengere rensekrav til andre bedrifter i samme region, sier SFT-direktør Håvard Holm til Adresseavisa.

NOx forårsaker sur nedbør i det området gassen slippes ut. I Trøndelag slapp Elkem og Fesils fire smelteverk ut totalt 1.440 tonn NOx i 1999. I tillegg sto et fjernvarmeanlegg i Heimdal for 200 tonn, og Norske Skog i Skogn for 120 tonn.

Les mer om: