NETTARKIV

Gassdirektøren

Leif Haaland
10. jan. 2002 - 10:41

Når man mentalt bor på et småbruk i Lardal i Vestfold, men fysisk ukependler til Oslo, er mulighetene til å føre et dobbeltliv til stede i rikt monn. Naturkrafts administrerende direktør Ole Rønning utnytter friluftslivets muligheter på familiebruket nesten hver helg, og hovedstadens kulturelle tilbud resten av uken - dersom tiden strekker til. Fra disse totalt ulike verdener plukker sivilingeniøren innen kjemiteknikk og hans bedre halvdel livskvalitet fra øverste hylle.

Han har slitt sjefsstolen i Naturkraft siden november 2000 og er tilfreds med konstruktive eiere. Under sine 25 år i Norsk Hydro var de største utfordringene utbyggingen av Osebergfeltet i Nordsjøen og seks år som utbyggingssjef i konsernet. Da reiste han verden rundt og fant seg godt til rette, særlig i Canada og de arabiske landene.

- Norsk gasskraft er miljømessig sett renere enn den kull- og kjernekraft vi importerer, fastholder naturkraftsjefen. Gassprisene er avgjørende for økonomien til gasskraftverk. NVEs utredninger antyder at ved priser på 40-50 øre kubikkmeteren er utbygging forsvarlig. Men her er Rønning helt utslippsfri, for han er midt oppe i harde prisforhandlinger.

Regjeringens subsidiegulrot ved bygging av CO2-frie verk kan gi økonomisk trygghet for Naturkraft - som egentlig ønsker mest mulig miljøvennlig gasskraft. Men tidspress kan føre til at dagens beste teknikk blir valgt i første omgang, og deretter tilleggsinvesteringer i separasjons- og deponeringsanlegg.

Et gasskraftverk krever 20-30.000 kubikkmeter kjølevann i timen. Det er en ressurs som kan komme oppdrett av piggvar eller andre fiskesorter til gode.

Et normalår krever tilleggskraft i Norge tilsvarende to gasskraftverk. Ole Rønning ser for seg ytterligere to-tre kraftverk for å dekke opp morgendagens industrielle planer. Men billig importert kraft kan slå bena under norske gasskraftverk.

Når stresståken legger seg for tett rundt ørene, lokker Lardal-skogene ved småbruket. Sammen med regelmessige besøk på helsestudio rett etter jobben gir skogsturer lindring for kropp og sjel. Småviltjakt kan også forekomme, og det går med mye blå swix på snøhvite vinterdager.

Som gammel håndballkeeper for Strindheim vet dessuten Ole Rønning at det ikke er lett å holde buret rent, men han vil gjerne holde de norske gassutslippene renest mulig.

Ole Rønning (57) mener norsk gasskraft er et miljømessig bedre alternativ enn den kull- og kjernekraft vi importerer.

Les mer om: