Gass mot solvind

Fenomenet kan starte opptil 2,7 millioner kilometer over Solens synlige, der gasskyene beveger seg innover med en hastighet på 50-100 km/s, mens en typisk solvindhastighet utover er omkring 120 km/s. Forskerne tror årsaken er en kollaps av magnetiske feltløkker, og altså ikke gravitasjon alene.

Studier av fenomenet kan komme til å gi oss en bedre forståelse av opprinnelsen til solmagnetismen som omgir Jorden. Denne magnetismen er i konflikt med vårt eget magnetfelt, men gir en viss grad av beskyttelse mot kosmisk stråling fra andre stjerner. Forskningsarbeidet er nylig rapportert i Astrophysical Journal Letters.

Les mer om: