Gass mot fjernvarme

Dersom Norge benytter gass i stor stil i tettsteder, vil det bli vanskeligere å bygge ut fjernvarme. Grunnen er at dersom viktige potensielle fjernvarmekunder går over til gass, blir kundegrunnlaget for å etablere fjernvarmeanlegg med en akseptabel lønnsomhet mer eller mindre borte. Det er rådgiver innen energi, miljø og sikkerhet, Morten H. Soma, som sier dette til Teknisk Ukeblad.

- Dette ville gå ut over CO 2-balansen. Riktignok har naturgass et lavere CO 2-utslipp enn olje. Men trebrensel, skogsavfall og bark er CO 2-nøytralt. Energibæreren i større fjernvarmeanlegg i Norge er i dag for en stor del trebrensel og delvis avfall, sier han.

Ser vi derimot på enkeltstående områder, er billedet et annet. Gasnor i Haugesund har bidratt til å redusere NO x-utslippet lokalt ved at gass har erstattet tungolje. Også CO 2-utslippene er redusert betydelig.

Gass bør brukes i større industristeder. Men det er viktig å vurdere hva dette betyr for en eventuell satsing på fjernvarme. Erfaringen fra Danmark og Sverige - og også Norge - viser at når først fjernvarme er etablert, vil utviklingen gå raskt i positiv retning av seg selv.

Norge har brensel for fjernvarmeanlegg tilsvarende mange TWh. Eneste rensing som behøves, er posefilter, og da blir utslippene meget lave, sier Soma.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå