OLJE OG GASS

Gass i Snøhvit-anlegget

Bilde: Kari Mette Darell Eliassen /Statoil
Anders J. Steensen
10. jan. 2007 - 08:05

Petroleumstilsynet har tillatt Statoil å starte opp LNG-anlegget på Melkøya og å teste ut anleggene på feltet og forbindelsene ut ut til feltet.

Nå er det endelig gass i anlegget og uttestingen har begynt.

Allerede i romjulen ga Petroleumstilsynet såkalt brukssamtykke til å fylle anlegget med gass i form av LNG.

Fyller opp

Samtykket omfatter nedkjøling av lagertankene for flytende naturgass (liquefied natural gas – LNG) med importert LNG, første fylling av etan og propan, produksjon av fyrgass fra LNG, samt oppstart av generatorer og prosessanlegg.

Umiddelbart etter at samtykket ble gitt startet lossingen av LNG-skipet Arctic Princess fra Leif Høeghs rederi.

Det kom med LNG fra Egypt for å fylle lagertanker og anlegg på Mekøya med gass. Samtidig endret Snøhvit-anlegget status fra kaldt til varmt anlegg, det vil si et anlegg fyllt med hydrokarboner.

Enorm flamme

Folk i Hammerfest fikk store øyne da anlegget ble fylt med gass. Da ble fakkelen tent for første gang og en enorm flamme lyste opp over horisonten.

– Dette skyldes at da vi fylte den store lagertanken med LNG dampet det av store mengder gass som ble brent av i fakkelen. Så snart lagertanken var full og nedkjølt til minus 163 grader, ble avdamping redusert og fakkelen mindre, forteller informasjonsleder Sverre Kojedal.

Statoil arbeider videre med å fylle lagertanken slik at denne også blir nedkjølt og klar til mottak av LNG fra LNG - fabrikken.

Energi i februar

Allerede i februar starter oppkjøringen av energiverket på Melkøya for å skaffe nok kraft til å ferdigstille og teste ut anlegget. Kojedal forteller at det ennå ikke er helt bestemt når det slippes på gass fra brønnene i havet.

– Det er avhengig av om gassen skal flyte gjennom anlegget, eller om vi velger å stoppe den i væskefangeren, sier han. Dersom Statoil velger å kjøre gassen gjennom hele anlegget slippes gassen fra feltet på i juli, med oppstart av LNG - fabrikken i august.

70 LNG-skip

Full produksjon er ventet i månedsskifte november-desember.

Da skal fire LNG-skip fra Leif Høegh, alle registrert i Hammerfest, gå i skytteltrafikk til LNG-mottaksanlegg blant annet på Cove Point i USA.

Også Total vil ha to skip gående fra anlegget. Totalt regner Statoil med rundt 70 skipninger årlig.

Les mer om: