OLJE OG GASS

– Gass er ikke nok

GASSENS GULLALDER: IEA og sjeføkonom Fatih Birol spør seg om gassen kan få en gullalder. I sitt GAS-scenario fra årets World Energy Outlook ser de for seg fem drivere som øker gassens andel av klodens energimiks fra 21 til 25 prosent, ved hjelp av økt forbruk i områder som Kina, Midtøsten og USA.
GASSENS GULLALDER: IEA og sjeføkonom Fatih Birol spør seg om gassen kan få en gullalder. I sitt GAS-scenario fra årets World Energy Outlook ser de for seg fem drivere som øker gassens andel av klodens energimiks fra 21 til 25 prosent, ved hjelp av økt forbruk i områder som Kina, Midtøsten og USA. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
7. juni 2011 - 12:53

OSLO: – Vår World Energy Outlook er en så tykk bok at du får fordøyelsesproblemer, spøker Fatih Birol. – Derfor slipper vi noen mindre rapporter på forhånd.

Det internasjonale energibyrået IEAs sjeføkonom er i Oslo for å delta på den 16. europeiske gasskonferansen. Med seg har han gassrapporten ( last ned) som byrået la frem i går, en av flere byrået slipper i forkant av høstens nye utgave av World Energy Outlook.

– Går vi inn i en gullalder for gass? Vi setter dette opp som et spørsmål, selv om bransjen ville at vi skulle konkludere med at vi faktisk går inn i en gullalder for gass, sier Birol.

25 prosent av energimiksen

Dersom alt legges til rette for gassen, kan den øke fra 21 prosent av verdens energimiks til 25 prosent innen 2035, mener IEA. I deres Golden Age for Gas Scenario (GAS) øker gassbruken med 50 prosent til 2035, og blir verdens nest viktigste energiressurs rundt år 2030.

Det krever at en rekke drivkrefter er til stede:

  • Mye ukonvensjonell gass kommer på markedet
  • Det blir lavere gasspriser
  • Kina oppfyller sine mål i femårsplanen for økt bruk av gass
  • Det blir redusert vekst i kjernekraften, særlig innen OECD. Gass er ifølge Birol i god posisjon til å fylle gapet
  • Høyere oljepriser åpner døren for biler drevet med naturgass

– For oss er dette fem plausible drivkrefter som vi måtte studere nærmere, sier Birol.

Reduserer klimautslippene

Økt bruk av gass reduserer bruken av kull og olje, understreker IEA. I deres GAS-scenario vil dette kutte klimautslippene med 740 millioner tonn – men dette blir kompensert av andre effekter.

Gassen erstatter nemlig kjernekraft og fornybar energi, som ikke har vesentlige klimautslipp. Gasskraft har omtrent halve CO2-utslippet av kullkraft.

– Siden gasskraft er billigere, øker også energiforbruket. Gass erstatter CO2-fri kjernekraft og fornybar energi. Så alt vi tjener på å erstatte olje og gass går tapt. Gass alene er ikke nok til å nå togradersmålet, sier Birol.

3,5 grader varmere

GAS-scenariet gjør fortsatt verden 3,5 grader varmere enn før industrialderen, ifølge IEA.

CO2-utslippene blir bare 140 millioner tonn lavere i GAS-scenariet enn i IEAs New Policies-scenario fra fjorårets World Energy Outlook.

Hvis verden skal nå målet om å begrense temperaturøkningen til to grader trenger vi mye mer energieffektivisering, kjernekraft, fornybar energi og CO2-fangst og -lagring (CCS), også på gasskraftverk, påpeker Birol.

En gullalder for gass? IEAs Fatih Birol på European Gas Conference i Oslo 7. juni 2011.
Hvis verden skal nå målet om å begrense temperaturøkningen til to grader trenger vi mye mer energieffektivisering, kjernekraft, fornybar energi og CO2-fangst og -lagring (CCS), også på gasskraftverk, påpeker Birol.KLIMAUTSLIPP: En gullalder for gass kan kutte rundt 740 millioner tonn klimautslipp fra olje og kull (lilla farge). Men samtidig vil gassen gi økt energiforbruk (lyseblått) og erstatte CO2-fri kjernekraft (gult) og fornybar energi (grønt), noe som opphever nesten hele klimaeffekten, ifølge IEA. Kjetil Malkenes Hovland

Press mot fornybarsatsing

IEA ser også at presset for å bygge flere gasskraftverk i stedet for å subsidiere ren energi øker.

– Hvis politikken ikke endres og gassprisen holder seg moderat vil det bli økt press mot fornybarstøtten. Men vi har ikke sett dette ennå, sier Birol.

– Gass i 250 år

Ifølge Birol har verden konvensjonell og ukonvensjonell gass nok til 250 år med dagens forbruk. Samtidig spår byrået en vekst på opptil 50 prosent i forbruket i sitt GAS-scenario, som også vil redusere reservene.

I tillegg skal et vesentlig gap fylles når produksjonen fra dagens produserende olje- og gassfelter faller betydelig frem til 2030.

Ukonvensjonelle ressurser kan stå for en del av dette, men utgjør bare 40 prosent av veksten i gassproduksjonen frem til 2035, som ifølge GAS-scenariet er på 1800 bcm.

En fjerdedel ukonvensjonell

Det aller meste av gassproduksjonen skal likevel fortsatt komme fra konvensjonell gass. Bare en fjerdedel er ukonvensjonell gass. Den blir også dyrere enn før, tror IEA.

– Du trenger store mengder vann for å få fjellet til å sprekke, og du trenger kjemikalier. Dette kan ha uheldige effekter på grunnvannet. Vi har samarbeidet med gasselskapene i USA. Konklusjonen er at eksisterende teknologi og strengere regler kan takle dette problemet, sier Birol.

Han peker på at de beste av dagens teknologier gjør at vannbruken kan minimeres, at forurenset vann kan behandles bedre, og man kan hindre forurensning av grunnvann.

– Dette vil øke kostnadene, men ikke så mye at det endrer alt, sier Birol.

Verre enn kull?

Nye studier viser at skifergass gir enorme metanutslipp og er verre enn kull i så måte, men Birol avviser dette.

– Det har vært rapporter om økte utslipp på grunn av gasslekkasjer. Vi har sett på dette. Bruker man de beste metodene er det 3,5 prosent høyere utslipp fra ukonvensjonell enn konvensjonell gass. Det verste tilfellet er 12 prosent verre, sier Birol, uten å utdype hvordan dette er målt.

Fracking er en omstridt teknologi, og Birol oppfordrer aktører til å bli mer åpne.

– Vi ønsker at disse selskapene åpent forteller hvilke kjemikalier de bruker og hvilke bivirkninger disse har, sier han.

Kina avgjør gassen

– Et avgjørende punkt er hva som skjer i Kina. De har en relativ lav andel gass i dag, bare 4 prosent. Men 16 av verdens 20 verst forurensede områder ligger i Kina. De ønsker renere luft, sier Birol.

Ifølge IEA vil Kinas forbruk av gass passere EUs samlede forbruk innen 2035. Kina er i dag på Tysklands forbruksnivå, og skal ifølge femårsplanen øke bruken av gass til 250 bcm i 2015. Det er Kina og USA som vil drive en økning i gassforbruk, mener byrået.

Det er et stort steg for gassbransjen hvis GAS-scenariet blir virkelig. Men det er et lite steg for menneskeheten, som bruker stadig mer energi, men har stadig mindre av den. En gullalder for gass utgjør bare en liten andel av det samlede energiforbruket i verden.

– Forskjellen på fjorårets New Policies-scenario og en gullalder for gass er 600 bcm (milliarder kubikkmeter, journ.anm.), eller ett nytt Russland, sier Birol.

Mer flytende gass

IEA ser en betydelig vekst i handelen med LNG, altså flytende nedkjølt naturgass.

– Vi ser stor vekst, særlig i Asia/Stillehavsregionen. Vi tror Australia blir en stor spiller. De har fem prosjekter som skal produsere før 2020, og Australia kan da bli en ledende LGN-eksportør hvis Qatar fortsetter med dagens politikk, sier Birol.

Japan og Korea må snart skaffe seg nye gassavtaler, og Australia er i en god posisjon til å sikre seg disse, mener sjeføkonomen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.