Gangbru over Elva

Gangbru over Elva
Foreløpig er ikke den nye gangbrua over Elva mer enn to blå streker på kartet. De som vil tegne brua, må melde seg på til prekvalifisering innen 16. desember. Ill.: Flekkefjord kommune

Den første fristen gjelder påmelding til prekvalifisering. Fire arkitekter vil bli prekvalifisert innen 17. januar. Bystyret velger arkitekt i mai.

I motsetning til hva navnet mer enn antyder, er ikke Elva en elv. Det er et sund mellom Lafjorden og Grisefjorden. Flekkefjord sentrum ligger ved sundet.

Selv om høye båter sjelden har behov for å gå gjennom sundet, kan det ikke stenges for dem. Gangbrua må derfor kunne åpnes. Åpningen skal være 11 meter bred. Seilingshøyden under brua i lukket stilling skal være 2,5 meter. Sundet er 53 meter bredt der brua kommer til å krysse. Total brulengde blir noen meter lengre.

Hvordan brua skal åpnes blir opp til arkitektene å avgjøre. Nesten alle bevegelige bruer her i landet er klaffebruer, men det finnes andre løsninger. En løsning er svingbru, en annen er rullebru. I Norge finnes det bare tre rullebruer. En av dem krysser Elva 250 meter fra traséen til den nye brua. De to andre er i Trondheim.

Arkitektene vil få ganske frie tøyler i utformingen av gangbrua, men de må forholde seg til en kostnadsramme på 20 millioner kroner.

I dag er rullebrua den eneste forbindelsen over Elva. Planene om en bru til er ikke nye, men finansiering og vanskelige grunnerverv har stått i veien.

Behovet for en ny bru har økt de senere årene. Tidligere lå det meste av Flekkefjord sentrum vest for Elva, men nå har byen ekspandert østover. Elva deler byen i to.

Les mer om: