NYHETER_BYGG

Gammelt blir nytt

Aldri før har det vært brukt så stor andel resirkulert masse i betongen i et norsk byggverk. I tillegg brukes resirkulert materiale, knust tegl og betong i Leca lydblokker, som oppfylling under kjeller og i oppbyggingen av veier og plasser.

Det resirkulerte tilslaget er levert av BA Gjenvinning fra Grønnmo utenfor Oslo, som er Norges største gjenvinningsstasjon for tungt bygg- og anleggsavfall.

Redusere avfallet

For byggherren Akershus Fylkeskommune er dette et viktig initiativ for å redusere den store andelen av bygg- og anleggsavfall som i dag går til fylkets deponier.

– Fylkene Oslo og Akershus produserer 350.000 – 500.000 tonn bygg- og anleggsavfall hvert år. Andelen betong og tegl er desidert størst, og det meste av avfallet blir fortsatt sendt til deponier. Dette opptar store arealer og samtidig tømmer vi våre naturressurser for pukk og grus, sier prosjektsjef Grete Greve Aubert i Akershus Fylkeskommune.

Skoleutbyggingen og bruk av resirkulert betong er et samarbeid med Økobyggprosjektet Resiba. Gjennom Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall har næringen satt seg som mål å gjenvinne minst 70 prosent av sitt avfall innen 2005.

Det er Veidekke ASA som utfører byggearbeidene på den nye skolen.

Les mer om: