ARKIVNYHETER

Gammel fagverksbru blir kopiert

Vegetasjonen har fått fotfeste på brua som ikke har vært i bruk på over tre år. De som vil rive den og bygge ny, må gi anbud innen 16. august.
Vegetasjonen har fått fotfeste på brua som ikke har vært i bruk på over tre år. De som vil rive den og bygge ny, må gi anbud innen 16. august. Bilde: Anders Haakonsen
25. juni 2010 - 11:03

Brua fører Munkedamsveien over det som tidligere ble kalt Strupen. Det er den nedsenkte traséen som jernbanesporene en gang fulgte på den siste strekningen inn mot Oslo Vestbanestasjon. Etter at stasjonen ble nedlagt i mai 1989, har det ikke vært passasjertrafikk gjennom Strupen, men en liten del av den er fortsatt i bruk til parkering av tog. Over denne delen går brua som skal skiftes ut.

For vel tre år siden gjennomførte Mulitconsult en tilstandskontroll av brua. Resultatet av kontrollen ble en anbefaling om at brua skulle stenges på grunn av rustskader. Anbefalingen ble fulgt. Samferdselsetaten mener at skadene er så alvorlige at brua bør rives, ikke repareres. Byantikvaren forlanger at den erstattes med en tilnærmet lik bru.

Brua er ikke blant de største, lengden er bare 24 meter, men oppgaven blir krevende. Entreprisen omfatter både riving av den gamle brua og bygging av den nye. På den ene siden av brua er det bygd lokk over Strupen. På lokket er det oppført boligblokker. Avstanden mellom den nærmeste blokken og rekkverket på brua er ikke større enn en meter. Knapt noen annen norsk bru står så tett inntil bebyggelse. Her må store konstruksjoner manøvreres når den gamle brua rives og den nye bygges. Å bygge opp nytt fagverk på stedet er uaktuelt på grunn av togene som passerer under brua.

Den bærende konstruksjonen består av to parallelle farverk med buete overgurter. Kjørebanen ligger på tverrbærere. Fortauene ligger på utkragete bjelker på utsiden av fagverkene. De nye fagverkene blir temmelig like de gamle, men det blir en synlig forskjell: De gamle er naglet, de nye blir sveiset.

Når brua gjenåpnes, blir den forbeholdt busser, fotgjengere og syklister.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.