SAMFERDSEL

Gamle verft, nye metoder

Brattvåg: Røkke-bedriften Aker Brattvaag AS med verftene Brattvaag Skipsverft AS og Søviknes Verft AS ble grunnlagt for 50 og 64 år siden. I 1998 iverksatte verftsledelsen et omfattende og integrert IT-prosjekt for å bli mer rasjonell og lønnsom, og for å styrke verftets konkurransekraft. Det er kanskje ikke tilfeldig at 1999 ble det mest lønnsomme året i selskapets historie.

De to skipsverftene har henholdsvis 160 og 170 ansatte, og bygger spesialiserte skip der offshoreindustrien danner det største kundegrunnlaget. I stedet for å satse på seriebygging av skip med potensial for besparelser på voluminnkjøp av komponenter, har Aker Brattvaag gått den motsatte vei: – Vi satser på maksimal fleksibilitet slik at vi kan respondere hurtig på de åpningene som melder seg i markedet, sier økonomidirektør Hermod Simonsen til Teknisk Ukeblad.

Skrog fra Romania

Likevel drar de to verftene nytte av relativt høyt volum på produksjonen av selve skipsskrogene. De blir nemlig bygd ved datterselskapet Aker Tulcea SA i Romania. Her er arbeidslønningene lave, og verftet bruker rimelig, russisk kvalitetsstål i konstruksjonene. Det romanske skipsbyggeriet har 3000 ansatte, og er nokså moderne – vel 20 år gammelt.

På denne måten er det mulig å bygge halvfabrikata, ved at de norske verftene kan sette i gang skrogbygging i Romania for båter de forventer etterspørsel på i markedet. Passer ikke et skrog 100 prosent til kundens behov når det er ferdig, er en effektiv løsning å kappe skuta i to for å skjøte inn noen meter.

Når skroget så kommer til Norge, begynner det møysommelige arbeidet med å sette inn drivverk, tankere, rør og elektriske installasjoner.

Datastyrte prosjekter

Simonsen fremholder at det er et omfattende puslespill å få alle biter på plass i et skreddersydd skip: – Det er nødvendig å ta i bruk datahjelpemidler, for opptil 80 prosent av kostnadene forbundet med vår virksomhet ligger på varekjøp. Den verdiskapingen som foregår hos oss, er høyt spesialisert, og vi har rett og slett ikke råd til å la være å utnytte de mulighetene strategisk bruk av IT gir oss, understreker han.

Aker Brattvaag begynte å ta i bruk IFS Applications høsten 1998, i første rekke for økonomistyring, innkjøp, lagerstyring, timeregistrering og lønn/personal. Nå er Simonsen og hans folk spente på om de vil få så mye ut av IFS Engineering som de forventer. Implementering startet i høst. Etter grunnlagsinvesteringer i denne fasen, ser Simonsen et betydelig innsparingspotensial når nye skip bygges. – Systemet skal hjelpe oss til å styre prosjektene bedre helt fra kalkulasjoner i salgsfasen til sluttoppgjør med rederi, sier han.

Helintegrert

Simonsen er opptatt av at man bør bruke ett, felles Enterprise Resource Management-system (ERP) tvers gjennom hele konsernet. Og ERP-løsningene bør være integrert med Engineering-modulene. – Her ligger det nemlig gode synergier, som gjør det mulig å kutte både kostnader og tid. Vårt mål er å oppnå ekstra konkurransefordeler med strategisk riktig bruk av IT, sier han.

De viktigste modulene i IFS Engineering er kalenderen i prosjektstyringssystemet, pluss den svulmende behovslisten for innkjøp av varer og spesialiserte tjenester fra underleverandørene. Aker Brattvaag benytter den prosjektstyringsmodulen som er innebygd i IFS-systemet sammen med planleggingsverktøyet PrimaVera.

Parallellkjøring

Aktivitetene som skal foregå, mange av dem i parallell, blir definert i PrimaVera og overført til IFS Engineering. I engineeringssystemet genereres dessuten innkjøpsordrer for de materialene og komponentene som skal brukes. Informasjonen føres derfra og inn til prosjektkalenderen, som er proppet med informasjon fra komponentkartoteket. En forsøker å holde seg til standard konfigurasjoner, slik at for mange detaljer i dette kartoteket kan unngås.

På samme måte som såkalt mellomvare fungerer som klebemiddel mellom de forskjellige enhetene i et kommersielt datasystem, fungerer Prosjektleveransemodulen i IFS Engineering som limet mellom artikkelkartoteket og produktstrukturen.

På innkjøpssiden kan man få hjelp fra en funksjonsrik verktøykasse med elektroniske innkjøpsrekvisisjoner, tilbud/forespørsel, leveringsplan, innkjøpsordre, varemottak/inspeksjon/kontroll/godkjenning osv. Som en ekstra sikkerhet kan prosjektets materialliste sammenlignes med innkommende fakturaer.

Data for alle

Aker Brattvaag har ingen svulmende IT-avdeling; den består faktisk av bare to personer, én på hvert verft. I dag er det ca. 30 medarbeidere i administrasjonen som benytter IFS-systemet aktivt. Men når IFS Engineering er implementert og i full drift, vil hele den tekniske staben kople seg på . – Engineering griper jo inn i nesten alt vi gjør, påpeker Simonsen.

Han legger til at bedriften har en nokså flat lederstruktur, med korte kommandoveier mellom prosjektledelse og produksjon. Dermed er det mulig å gå bredt – og demokratisk – til verks når det gjelder innføring av IT, og man kan unngå at "dataen" virker dempende på initiativ, kreativitet, effektivitet og trivsel. Data er tross alt bare et verktøy.

Les mer om: