NETTARKIV

Fyrtårn neste?

Master i teknologi

Skal de forskjellige instituttene ved NTNU utdanne høyspentmaster,

lysmaster, radiomaster og skipsmaster?

Kanskje vi skulle døpe om NIF til "master-foreningen" - til minne om den

store norske masteklatreren Tell Teigen?

Dersom sivilingeniørene skal bli "master", kan man da kalle dr.ing. for

"fyrtårn"?

Viggo L Norum

Les mer om: