ENERGI

Fyrer med gass

Da Kraftforfabrikken i Stavanger skulle fornye dampanlegget, ble det besluttet å investere i et topp moderne anlegg.

Prosjektansvarlig Stig Fagerli hos Felleskjøpet, startet planleggingen for et par år siden med samarbeidspartner Petter Sirevåg i Spirax Sarco - en bedrift som er ekspert på dampsystemer.

Da ble både olje, elektrisitet, biobrensel og naturgass vurdert. Valget falt på gass, med en eksisterende elektrokjel som reserve.

Gassfyrt kjel i stedet for en eldre oljefyrt dampkjel, bidrar til at bedriften blir mer konkurransedyktig. I tillegg blir det en stor miljøforbedring med mindre utslipp av CO 2 og SO 2.

-Benyttes gass i et tradisjonelt dampanlegg, oppnår man en virkningsgrad på inntil 87%. Det var viktig å få best mulig utnyttelse av energien i det nye anlegget. Den nye gassfyrte kjelen har en virkningsgrad på 105%, regnet etter nedre brennverdi. Dersom vanndampen i røykgassen kondenseres, oppnås høyere virkningsgrad enn 100%. Denne varmen regnes normalt ikke inn i europeisk definisjon av brennverdi, sier Stig Fagerli.

Lite til kråkene

Fabrikken, som er Nord-Europas største i sitt slag, vil ikke fyre for kråkene. - I stedet for å slippe ut avgass med en temperatur på 250 grader, blir gassen kjølt ned til under 50 grader. Det arbeides med å senke temperaturen ytterligere, sier Fagerli.

Selve kjelen yter 5MW inkludert avgasskjøler og annet utstyr. Og utstyret som er montert for å øke energiutnyttelsen, tar vare på et varmebehov tilsvarende forbruket i 100 husstander.

Alt utstyret i det moderne fyrhuset, overvåkes av et PC-basert system. Skjer det noe unormalt, blir vakten alarmert. Det var viktig at driften av anlegget kunne overvåkes med så liten bemanning som mulig. Det skal være operativt i minimum to døgn uten tilsyn.

Gass fra Kårstø

Lyse har inngått langsiktige avtaler om leveranse av naturgass til Felleskjøpet. En midlertidig gasstank ble plassert i Hillevåg, et stykke unna bedriften. Men etter at alt rørarbeid var ferdig, ble naturgass tilført anlegget direkte fra det nye gassrøret fra Kårstø.

Hele anlegget kom på åtte millioner kroner. Det inkluderer bygninger og all omarbeiding, demontering av eksisterende kjeler, nytt fyrhus og mye nytt røropplegg. Også et fjernvarmeprosjekt er med i summen.

Flekkefjordsbedriften Parat sto for montering, oppstart og innjustering sammen med IK Rør. Lyse Energi leverte gassrør helt frem til kjelen. Det ble lagt vekt på at alle komponentene senere skulle kunne skiftes uten driftsstans.

Energiforbruket er redusert med 15%. I tillegg blir vedlikeholdskostnadene redusert. Felleskjøpet regner med å spare 1,5 millioner kroner årlig med dagens energipriser. Ekstrakostnadene til gjenvinning av energi fra røykgassen spares inn i løpet av første driftsåret.

Stig Fagerli sier at anlegget er i full drift og erfaringene til nå overstiger forventningene de hadde i prosjekteringsfasen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.