Fyller kontoen til BaneTele

  • ikt
- Dette gir oss handlefrihet i videreutviklingen av vårt landsdekkende bredbåndsnett slik at vi også kan bli en seriøs konkurrent til Telenor, sier administrerende direktør Matthias Peter.

Med denne Stortingsproposisjonen overføres også diskusjonen om BaneTeles eierforhold til styret som gis i oppdrag å vurdere strategiske partnere.

Det er ikke gitt videre praktiske føringer for hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. FH

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå