Fusjonerer og automatiserer

Fusjonen mellom de fem bedriftene i MMC-gruppen og Odim Skodje AS skla realiseres i løpet av sommeren.

– Sammen kan vi styrke innsatsen på det internasjonale markedet og utvikle et teknologisk forsprang, sier administrerende direktør Asbjørn Solevågseide i MMC Fodema, som blir konsernsjef i det foreløpig navnløse, nye selskapet.

Mer automatisering

Han signaliserer vilje til å putte penger i teknologi som rasjonaliserer bort manuelle prosesser. Det fusjonerte selskapet vil styrke sin posisjon innen automatisering og avanserte styrings- og rapporteringssystemer.

– Vi utvikler styringssystemer som skal gjøre det mulig å følge fisken fra den landes på kaia til den stables ferdig plastpakket med strekkode for sporbarhet. Automatisert styring og overvåking brer om seg i alle våre markedssegmenter, forteller teknisk sjef Rune Myklebust ved MMC Fodema.

Bakteriekontroll

I tillegg til automatisering av tunge, arbeidsintensive operasjoner, står effektiv hygienekontroll sentralt. Mye av den teknikken som brukes i fiskeindustrien i dag, ble utviklet i en tid der kravene til renhold og hygiene ikke var så strenge som nå.

– Utstyret må utformes slik at det forenkler renhold og bakteriekontroll. Industrien bruker mye tid og store summer på renhold, og stiller langt strengere krav til leverandørene enn før, forteller Solevågseide.