OLJE OG GASS

Fusjon bra for sivilingeniørene

Petroleumsindustrien får ikke vederlagsfrie kvoter, og må fortsatt betale CO2-avgift, om enn noe redusert.
Petroleumsindustrien får ikke vederlagsfrie kvoter, og må fortsatt betale CO2-avgift, om enn noe redusert.Bilde: Øyvind Hagen/Statoil
Camilla Aadland
18. des. 2006 - 15:48

Foreningen mener tidspunktet for fusjonen er gunstig, fordi det nå er stor mangel på sivilingeniører og andre personer med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning.

Samordningen av de to selskapene frigjør kapasitet på personellsiden som bør benyttes til videre kompetanseutvikling og posisjonering i konkurransen om oppdrag innenlands og utenlands, mener Tekna.

Bedre forutsetninger

– Hydro og Statoil har hver for seg kompetanse og teknologi som er internasjonalt anerkjent. Når de to selskapene slår seg sammen, vil vi få en enda mer slagkraftig enhet både kunnskapsmessig og økonomisk. Som verdens største operatørselskap i offshoresektoren vil det nye selskapet ha enda bedre forutsetninger for å lykkes på lang sikt, sier Marianne Harg, president i Tekna i en pressemelding.

– Må samarbeide

Foreningen har til sammen over 3 550 medlemmer i Statoil og Hydro.

– Ledelsen i de to selskapene bør legge opp til et nært og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner i fusjonsprosessen. Slik sikrer man at fagkompetansen blir værende i det sammenslåtte selskapet, sier Harg.

Tekna forventer at konkurransehensyn blir ivaretatt på en slik måte at leverandørindustrien ikke blir skadelidende.

Les mer om: