ARBEIDSLIV

Funn funker

Den nye støtteordningen skal stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet, og bidra til tettere samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Funn gir 25 prosent av prosjektkostnadene. Bedriftene må selv stille resten.

I turbofart

Ordningen er rettighetsbasert, noe som innebærer at bedriftene har rett på tilskudd forutsatt at de har inngått en avtale med en forskningsinstitusjon. Dette åpner for rekordrask saksbehandlingstid. Bedriftene søker via internett, og gjennomsnittlig saksbehandlingstid er kun fem dager.

Så langt har 90 prosent av bedriftene som har søkt om støtte til forsknings- og nyskapingsarbeid i sin bedrift, fått innvilget søknadene sine. – Responsen har vært formidabel, sier prosjektdirektør Roger Strøm i Norges forskningsråd, som administrerer ordningen.

800 millioner i alt

– Jeg regner med at vi får delt ut hele potten innen året er omme. Plusser vi på bedriftenes egenandel, har norsk næringsliv bare dette halvåret tatt i bruk 800 millioner ferske FoU-kroner.

Strøm frykter ikke at rettighetsbasert tildeling i høyt tempo medfører at Funn-midlene går til hummer og kanari.

– Bedriftenes høye egeninnsats er vår viktigste kvalitetssikring. De hadde ikke gjort dette uten tro på prosjektene. Bedriftene er avhengige av å legge ned grundig forarbeid for å inngå avtale med en forskningsinstitusjon. Lav avslagsprosent kan tyde på at de som ikke tar denne innsatsen alvorlig, heller ikke søker, fremholder Strøm.

Ujevnt fordelt

Ikke alle er like overveldet over responsen. Direktør Isak Rosenvold i SND Telemark mener telemarksbedriftene burde vise større interesse.

– Bare fire millioner kroner har gått til bedrifter i vår region så langt. Sett på bakgrunn av at vi har det største industriclusteret i Norge, hadde jeg ventet større respons. Funn-ordningen er et virkemiddel for bedriftene til å øke sin konkurransekraft og sikre sin egen framtid, sier Rosenvold.

SND-kontoret har nå satt inn en informasjonsoffensiv overfor næringslivet i Telemark, og regiondirektøren håper at økt blest om ordningen vil sette fart også i dette fylket.

Bedrifter i Oslo og Akershus, Møre og Romsdal og Trøndelag har vært raskest til Funn-potten. Hovedstadsregionen har alene trukket 40 prosent av midlene, ifølge Roger Strøm.

Mest til Oslo

– SND-systemet har fra før ikke mange støtteordninger til Oslo og Akershus. Det kan se ut som Funn-ordningen fyller et oppdemmet behov for denne typen tilskuddsordninger i regionen, sier Strøm.

Responsen har så langt vært lavest fra bedrifter i Hedmark, Finnmark og Østfold, ved siden av Telemark.

Sintef peker seg ut blant forskningsinstitusjonene. Men etter hvert har flere høyskoler og regionale forskningsinstitusjoner også kommet med som samarbeidspartnere i Funn-prosjekter, opplyser Strøm.

– Ordningen later til å fremme samarbeid, både bedrifter imellom og mellom bedrifter og forskningsmiljø. Vi har flere eksempler på at en bedrift og en forskningsinstitusjon har gått sammen om kontrakt, forteller Roger Strøm.

Les mer om: