Funksjonell sikkerhet for frekvensomformere

Funksjonell sikkerhet for frekvensomformere
Bilde:

Sikkerhetsfunksjoner er avgjørende i dagens frekvensomformere. De styrer menneskers og maskiners sikkerhet og stopper, automatisk eller manuelt, maskinprosessen når maskinens eller operatørens sikkerhet må ivaretas. ABBs frekvensomformere kan utstyres med sikkerhetsløsninger for et bredt utvalg bransjer og anvendelser. Funksjonssikkerhetsløsningene oppfyller kravene som stilles i EUs maskinsikkerhetsdirektiv 2006/42/EC samt IEC 62061 og ISO 13849-1. Med momentutkoblingsfunksjonen leverer ikke frekvensomformeren moment til motoren. Denne funksjonen benyttes til å hindre utilsiktet start etter nødstopp. Funksjonen korresponderer med kategori 0 i IEC 60204-1. Sikkerhetsstopp 1-funksjonen initierer motordeselerasjon (f.eks. nødstopp kategori 1). Denne funksjonen korresponderer med en kontrollert stopp i samsvar med kategori 1 i IEC 60204-1.Bremsefunksjonen gir et signal til styringen av motorens mekaniske brems. Begrenset hastighet (SLS) hindrer motoren i å overskride en spesifisert sikker hastighet.

Følgende fordeler fremheves av produsenten:

- Sertifiserte sikkerhetsfunksjoner som oppfyller de nyeste sikkerhetsstandarder for maskiner

- Ett system dekker forskjellige nivåer med maskinsikkerhetskrav

- Modulær maskinvare og fleksibel programvare gir et optimalt sikkerhetssystem i dag og i framtiden

- Oppfyller EUs maskindirektiv 2006/42/EC

Les mer om: