KLIMA

Full brems og snuoperasjon før 2015

NÅ ELLER ALDRI: FNs klimapanels siste rapport understreker at snuoperasjonen med å bremse og reverserer klimautslippene må starte umidelbart.
NÅ ELLER ALDRI: FNs klimapanels siste rapport understreker at snuoperasjonen med å bremse og reverserer klimautslippene må starte umidelbart. Bilde: Colourbox
Jannicke Nilsen
19. nov. 2007 - 11:40

FNs klimapanels fjerde hovedrapport

Synteserapporten sammenfatter de viktigste konklusjonene fra den fjerde hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC).

Den fjerde hovedrapporten bygger på tre delrapporter som tar for seg forståelsen av klimaendringene, virkninger, sårbarhet, tilpasning og tiltak.

– De fellesvitenskapelige resultatene som FNs klimapanel legger fram er overveldende, og det nytter ikke lenger å bortforklare konklusjonene om menneskeskapte årsaker, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Nå venter han bare på handling fra verdens statsledere.

Må bremse og snu

Den fjerde og siste delrapporten i det som utgjør FNs klimapanels 4. hovedrapport underbygger tidligere advarsler om at verden har svært dårlig tid med å snu og reversere trenden med stadig økende klimautslipp.

Uten nye tiltak vil klimautslippene øke med 25 til hele 90 prosent mellom 2000 og 2030.

Kraftig reduksjon

Skal oppvarmingen begrenses til 2,0 – 2,4 grader, et temperaturstigning som i seg selv vil føre til dramatiske endringer i livsvilkår for mennesker og miljø, må utslippsveksten snus til reduksjon innen 2015.

Deretter må de globale utslippene reduseres med 50 til 85 prosent innen 2050.

–Vi har 7-8 år på oss til å stoppe utslippsøkningen i verden. Dette er fullt mulig, både teknologisk og økonomisk. Det som trengs, er global politisk vilje til dugnad, sier Erik Solheim, som presiserer at alle land må trå til, også USA og utviklingsland.

Faktagrunnlag

Klimapanelets rapport vil være det viktigste klimafaglige dokumentet for politikere og beslutningstakere over hele verden i årene framover.

Om to uker starter klimaforhandlingene på Bali. Forhandlingene blir avgjørende for hvorvidt man får på plass et internasjonalt regelverk som skal ta over og følge opp ulike lands utslippsforpliktelser etter Kyotoprotokollens første periode fra 2008-2012.

– Må bli utslippsfritt

– For å ha en viss sjanse til å nå målet Norge og EU har satt for en ny klimaavtale, å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader de neste hundre årene, må vi få en avtale som sikrer en reduksjon på minst 85 %, sier Haltbrekken.

Han mener verdens rike land må kutte sine utslipp med 20-40 prosent innen 2020, og at Norge må sette seg et mål å bli et utslippsfritt samfunn i 2050.

Viktig på Bali

Miljøvernministeren varsler at han vil bruke Klimapanelets nye rapport for alt den er verdt.

– Norge vil legge rapporten til grunn for klimaforhandlingene på Bali. Vårt mål er å få global enighet om en avtale som sikrer at vi unngå global oppvarming på over 2 grader, sier Erik Solheim.

Les mer om: