SAMFUNN

Fuge-søknader til 310 millioner

Hild Lamvik
26. mars 2002 - 11:45

Fuge står for Funksjonell genomforskning. Som ledd i en nasjonal femårig plan for å få Norge opp på internasjonalt nivå på dette området, ble det på nyåret utlyst 100 millioner kroner til genomforskning i 2002. Dette er mye i norsk sammenheng. Tydeligvis mer enn norske forskningsmiljø er vant til å forholde seg til:

- Vi hadde forventet et høyere søknadsbeløp, sier Fuge-koordinator Steinar Bergseth i Norges forskningsråd til Teknisk Ukeblad. Han tror forklaringen er at dette ikke er vanlige prosjektmidler, men ekstraordinære midler til teknologiutvikling. Oppbygging av infrastruktur og teknologiplattformer (bioinformatikk, mikromatriser, proteomics, biobankutviktling o.l.) har nemlig førsteprioritet i denne første utlysningsrunden.

Imidlertid faller kun drøye halvparten av søknadsbeløpet inn under denne kategorien (180 millioner kroner for 2002 og 240 millioner kroner for 2003). Søknadsbeløpet til kategorien rekruttering og kompetanseutvikling er omtrent like stort. Her dreier det seg for eksempel om midler til å rekruttere enkeltforskere på høyt faglig nivå for å stimulere disse til å etablere/videreutvikle sin forskergruppe.

Flest Fuge-søknader kommer fra medisinske forskningsmiljø (165 millioner kroner). I kategorien biologisk grunnforskning er det for 2002 søkt om til sammen 115 millioner kroner, mens det er søkt om 30 millioner kroner til marin forskning. Østlandet topper søkerlista, fulgt av Vestlandet og Midt-Norge.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.