SAMFUNN

Frykter svekkelse i nord

- Det Norge egentlig trenger, er flere soldater i Finnmark, et ti-talls Orionfly for å overvåke havområdene, og en nasjonal forsvarskommando på Reitan i Bodø.

Børresen brukte bred pensel da han nylig ga sitt syn på forsvarets rolle i nordområdene, under en kontaktkonferanse mellom Forsvaret og Næringslivet i Harstad.

Han understreket at han ikke snakket på vegne av Forsvarssjefen i det noe betente spørsmålet om hvor den nye forsvarskommandoen skal ligge. Det blir hos en av de to som eksisterer i dag; Forsvarskommando Sør-Norge på Jåtta utenfor Stavanger, eller Forsvarskommando Nord-Norge på Reitan utenfor Bodø. Men når to skal slås sammen til en, må det ene stedet velges bort.

Børresen er ikke i tvil: - Forsvarspolitisk sett er det meningsløst med en annen beliggenhet enn i nord. Det er avgjørende at den blir plassert i Nord-Norge. Noe annet vil svekke Norges troverdighet når det gjelder å hevde suverenitet, mener Børresen. - Riktignok kan nok noen finne ut at det er noen kroner å spare på å velge Stavanger, men dette kan ikke være avgjørende.

Børresen er opptatt av de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor i nord: Et enormt havområde med olje og gass av vital betydning for mange europeiske land, en viktig eksport av sjømat som blir enda viktigere i årene som kommer fordi det er mangel på mat i verden.

Og han illustrerte hva Norge skal klare nordpå: - Halvparten av Europas kystområde er norsk. Og Russland er helt avhengig av sin gasseksport til Europa. Hvor «ettergivende» vil de være hvis man oppdager store gassreserver i de deler av Barentshavet som er av militærstrategisk betydning for Russland?

På denne bakgrunn er Børresen svært opptatt av at Forsvaret må være tilstede i nord - mer enn i dag. Et kraftigere forsvarsnærvær i Finnmark vil ikke bare være avskrekkende og markere suverenitet, men også bidra til økt lønnsomhet for befolkning og næringsliv, mener stabssjefen.

Les mer om: