KRAFT

Frykter store forsinkelser på Kårstø

FRITT FRAM: Nå kan norske industriaktører melde seg til det som kan bli framtidens store miljøprosjekt, rensing av Kårstø, sier Aps Tore Nordtun.
FRITT FRAM: Nå kan norske industriaktører melde seg til det som kan bli framtidens store miljøprosjekt, rensing av Kårstø, sier Aps Tore Nordtun.Bilde: Naturkraft
Ole K. Helgesen
3. apr. 2008 - 12:58

Regjeringen ønsker CO 2-rensing av gasskraftverket på Kårstø innen 2012.

Men det blir ikke avklart hvilket selskap som får oppdraget før tidligst i 2010, og ifølge NVE vil det ta minst tre år fra kontrakten blir tildelt til anlegget er ferdig bygget.

– Gassnova skal legge fram investeringsgrunnlaget for Olje- og energidepartementet september 2009. Deretter skal departementet vurdere dette. Og hvis regjeringen er positiv til det som legges fram, går saken til Stortinget på vanlig måte, sier informasjonsrådgiver i OED, Unni Claussen.

Utsettelse til 2014

Zero frykter at opplegget regjeringen legger opp til skal skape store forsinkelser på Kårstø.

– Dersom det blir en behandling i departementet, regjeringen og Stortinget etter anbudsprosessen, vil tidsplanen ryke. En slik prosess kan fort ta mer enn et halvt år. Vi frykter også at dette opplegget øker farene for en klagesak hos ESA, spesielt dersom kontrakten tildeles et norsk selskap. Dette kan forsinke prosessen ytterligere. Det kan da bli langt ut i 2013, og kanskje helt til 2014, før anlegget blir ferdig, sier Marius Gjerset i Zero.

Organisasjonen skal nå legge press på olje- og energiminister Åslaug Haga for å få regjeringen til å endre framgangsmåte.

– Regjeringen har lovet i Soria Moria-erklæringen at anlegget skal bygges så raskt som mulig. Og vi forventer at Haga sørger for at vi ikke får en slik unødvendig forsinkelse. Derfor må vedtakene bli gjort i forkant av neste stortingsvalg, sier Gjerset.– Gassnova bør avgjøre

Zero vil at regjeringen skal sørge for at stortingsbehandlingen av saken skjer innen ett år, og at Gassnova får myndighet til å ta investeringsbeslutningen.

– Regjeringen og Stortinget må gi nødvendige fullmakter til Gassnova i forkant av anbudsprosessen, og dette bør skje i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. Gassnova SF er et statlig selskap med topp ekspertise, og vil være best skikket for å velge beste tekniske og økonomiske løsninger blant leverandørene som konkurrerer om anbudet. Stortinget kan vedta en tilsagnsfullmakt til Gassnova på hele beløpet på de estimerte kostnadene. Eventuelle justeringer på kostnadsanslaget underveis i prosjektet må da gjøres ved justeringer av tilsagnsfullmakt og bevilgninger for de kommende statsbudsjettene, slik det gjøres for eksempel for utbyggingsprosjektene som Petoro er med på, sier Gjerset.

Ny regjering kan skrinlegge

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, krever også at regjeringen framskynder investeringsbeslutningen. – Når man utsetter investeringsbeslutningen til etter neste stortingsvalg, er det stor fare for at prosjektet ikke blir ferdigstilt innen 2012. Dessuten risikerer vi å få en regjering som ønsker å skrinlegge hele prosjektet, sier Haltbrekken.

Zero tror det vil være vanskelig for en ny regjering å avvikle Kårstø-prosjektet.

– Vi er ganske sikre, men har selvsagt ingen garantier for at alle de politiske partiene vil være med å bevilge de nødvendige midlene. Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og selskapene som deltar i konkurransen har investert millioner av kroner i denne prosessen. Det vil derfor være en skandale dersom det skulle bli stoppet av et eventuelt nytt politisk flertall, sier Gjerset.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.