Frykter rufsete 2021 for bygg og anlegg

Det er prosjekttørke i byggenæringen og usikkerheten er stor. En fersk undersøkelse viser at 19 prosent av RIF-bedriftene venter nedgang i ordrereservene de neste seks månedene. Men nesten er fjerdel, 22 prosent venter økt ordreinngang i samme periode.

Frykter rufsete 2021 for bygg og anlegg
Hele byggenæringen frykter vanskeligere tider neste år. Entreprenørerne melder om forsinkelser og kansellerte leveranser, rådgiverne melder om reduserte ordrereserver og ledigheten blant arktiektene er høy. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Det er den halvårlige konjunkturrapporten til Rådgivende ingeniørers forening, RIF, som viser dette. Undersøkelsen ble gjort sent i oktober, og er ennå ikke ferdig behandlet internt i bransjeorganisasjonen.