Frykter karbon-krasj

Frykter karbon-krasj
FRYKTER KARBONBOBLE: Dette bildet er fra forsiden på rapporten fra Carbon Tracker Initiative. Prosjektet ser på hvor mye CO2 de børsnoterte selskapene innen fossil energi kan slippe ut fremover. De kommer til at selskapene ikke kan tillates å forbrenne alle reserver hvis verden skal unngå global oppvarming på over to grader. Bilde: Carbon Tracker Initiative

Kredittverdigheten til de store selskapene innen fossil energi bør nedgraderes, mener folkene bak organisasjonen Carbon Tracker Initiative.

De sier at energiselskapene på sikt vil bli nektet å forbrenne alt de har av kull, olje og gass.

Dette vil måtte komme hvis planeten skal unngå mer enn to graders temperaturøkning, og investeringer i fossil energi er et veddemål om at klimapolitikken for alltid vil feile, mener de.

Carbon Tracker Initiative-rapport. Fossile utslipp.
Dette vil måtte komme hvis planeten skal unngå mer enn to graders temperaturøkning, og investeringer i fossil energi er et veddemål om at klimapolitikken for alltid vil feile, mener de. MAKS FORBRENNING: Hvis verden skal oppnå at det bare er 20 prosent sjanse for at kloden blir to grader varmere kan man ikke forbrenne alle fossile reserver, mener Carbon Tracker Initiative. Carbon Tracker Initiative

– Systematisk risiko

«Dagens finansmarked har uendelig kapasitet til å behandle fossile energireserver som økonomiske ressurser. Når regjeringer begynner å ta kontroll over klimautslippene vil denne markedsfeilen ha skapt systematisk risiko for institusjonelle investorer, spesielt for at fossile energiressurser går tapt mens overgangen til en lavkarbonøkonomi skyter fart,» skriver Carbon Tracker Initiative i en rapport.

Organisasjonen viser til forskning fra Potsdam Institute og sier at karbonbudsjettet for 2000-2050 er på 886 gigatonn CO2 hvis man skal begrense risikoen for en oppvarming på mer enn to grader til 20 prosent. Trekker man fra tidligere utslipp har verden 565 gigatonn igjen for de neste førti årene.

Gigatonn

Ifølge Carbon Tracker Initiative ville forbrenningen av alle verdens kjente fossilreserver gi 2795 gigatonn CO2-utslipp.

65 prosent fra kull, 22 prosent fra olje og 13 prosent fra gass. Det betyr at reservene er rundt fem ganger større enn det som kreves for å nå togradersmålet, etter prosjektets definisjon.

De mener at investorene ikke priser inn risikoen for at olje-, gass- og kullsektoren kanskje bare får forbrenne en femtedel av de tilgjengelige ressursene. Bare de 100 største kullselskapene og de 100 største olje- og gasselskapene har reserver nok til å slippe ut 745 gigatonn CO2, ifølge prosjektet.

Statoil på listen

Det norske oljeselskapet Statoil oppgis å ligge på 25. plass over de olje- og gasselskapene med størst potensial for CO2-utslipp.

Det statseide norske oljeselskapet oppgis å ha reserver som gir utslipp på anslagsvis 2,26 gigatonn CO2 fra olje og 0,25 gigatonn for gass hvis alt forbrennes.

Ifølge rapporten har børsene i London, Sao Paolo, Moskva, Australia og Toronto listet selskaper innen fossil energi med det største utslippspotensialet.

Men den som satser tungt på selskaper innen fossil energi, satser samtidig tungt på at verdens regjeringer aldri vil innføre begrensninger på utvinning og bruk av fossil energi, understreker Carbon Tracker Initiative.

Vil unngå karbonkrasj

Miljøvernorganisasjonen har en rekke punkter som skal til for å unngå et karbonkrasj, altså et globalt sammenbrudd fordi det ikke kan produseres nok olje, kull og gass, samtidig som verden ikke har klart å omstille seg til andre energikilder.

  • Jobbe med markedsregulatorer for å vurdere risiko knyttet til klimaendringer
  • Endre verdisettingen på selskaper innen fossil energi, og innføre karbonbegrensninger
  • Evaluere risiko knyttet til konsentrasjon av viktige globale markeder som overvurderer fremtiden for fossile energikilder, blant andre Storbritannia. Forbedre indekser og sporing av produkter for å beskytte investorer
  • Øke kravene om offentlig informasjon for å sikre at fremtidig karbonrisiko knyttet til fossil energi avdekkes og gjør investorer i stand til å ta informerte avgjørelser
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.