Frykter hydrogeneksplosjon etter branntilløp på turistskip

Brannvesenet og batteriprodusenten Corvus sammenligner røykutviklingen fra Brim med batteribrannen i Ytterøyningen.

Frykter hydrogeneksplosjon etter branntilløp på turistskip
Brannvesenet fryktet fredag ettermiddag at det skulle oppstå en hydrogengasseksplaosjon om bord i Brim. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen.

Det er fortsatt ikke klart hva som skjedde da det oppsto røykutvikling fra batterirommet i hybridskipet Brim.

Torsdag kveld ble Brim slept til kai utenfor Tønsberg og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter i tilfelle giftig gass skulle sive ut fra batteriene. 

Sist gang et norsk skip fikk lignende problemer var i 2019, da det oppsto brann i batterirommet på fergen Ytterøyningen. I etterkant av brannen oppsto en kraftig eksplosjon. 

Fredag ettermiddag frykter brannvesenet at det skal oppstå en eksplosjon også i Brim.

– Vi frykter en hydrogengasseksplosjon om bord. Det er også tyngre og antennelige gasser som sannsynligvis har sluppet ut i batterirommet. Dersom det oppstår en gnist, kan det oppstå en kraftig eksplosjon. Det har skjedd tidligere, så vi vet at det kan være en utfordring, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold interkommunale brannvesen, og bekrefter at han sikter til Ytterøyningen-eksplosjonen.

Ulike batterityper

Batteriprodusenten Corvus har levert batteriene til både Ytterøyningen og Brim. Daglig leder Geir Bjørkeli påpeker at det to forskjellige batterityper i de to skipene.

– Batteriene i Brim er av typen Corvus Dolphin, som er en annen type enn de som var på Ytterøyningen, sier Bjørkeli.

Begge batteritypene har single-cell thermal runaway isolation, som vil si at hver battericelle er isolert, men Dolphin-batteriene er designet for å være lettere enn fergebatteriene.

Brim-batteriene er luftkjølte, mens Ytterøyningen-batteriene var vannkjølte. 

– Med luftkjøling fjerner vi muligheten for at det elektriske kan komme i kontakt med vann. Vi byttet til luftkjøling også på Ytterøyningen da den ble ombygd. Men både vannkjøling og luftkjøling er trygt, sier Bjørkeli.

Selskapet har installert Dolphin-batteriene på totalt ni skip i Norge.

Utett pakning

Årsaken til batteribrannen på Ytterøyningen var en utett pakning som førte til lekkasje av kjølevæske fra en batterimodul. Det kom fram i etterforskningen. Der kom det også fram at en såkalt «thermal runaway» – innvendig varmeutvikling i battericellene som kan føre til brann i hele batteriet – ikke var årsaken.

Den lekke kjølevæsken hadde dryppet ned på en elektrisk komponent med 1000 volt spenning. Lekkasjen ble ikke oppdaget siden batteristyringssystemet ikke var koblet til skipets systemer. 

Omtrent 12 timer etter at brannen var slukket, oppsto det en kraftig eksplosjon i tavlerommet like ved batterirommet. En av teoriene var at gasser fra batteribrannen kom i kontakt med saltvann og dannet eksplosive gasser.

Les også

– Alvorlig

Corvus-sjefen påpeker at han ikke vet hva som har skjedd i Brim-saken ennå, men at han ser alvorlig på saken.

– Det er viktig for oss å lære av disse hendelsene. Vi tar det alvorlig. Det viktigste er å se at rutinene fungerer, sier han.

Det var riktig av nødetatene å opprette en sikkerhetssone rundt skipet etter hendelsen, mener han.

– Det kan skje at man får eksplosive gasser. Derfor er det viktig å holde rommet tett og unngå at gassene kommer i kontakt med oksygen. Det er prosedyrer for dette, sier Bjørkeli. 

11 Teslaer

Brannsjefen sier de tar alle forholdsregler og at de kun er inne med mannskap for å gjennomføre målinger av og til. Fredag ettermiddag hadde de fortsatt ikke vært inne i batterirommet, men målinger viste at temperaturen hadde sunket siden skipet ble slept inn til kai.

Det er fortsatt ikke sikker om det har vært en brann om bord, men det kom røyk fra batterirommet.

– Det er forsåvidt ikke klart for oss om det har vært en brann. Det som eventuelt var en brann, var mens skipet var ute på fjorden. Det er utløst et gasslukkeanlegg i områdene hvor det har vært branntilløp, sier Pettersen.

Brannfolkene har lite erfaring med batteribranner.

– Det er batterier i dette rommet tilsvarende 11 Teslaer. Det er klart at dette er noe nytt for oss. Det er ikke noe vi er vant til å håndtere, sier han.

Les også