ENERGI

Frykter helseplager

Linoleum er hygroskopisk og har en grov overflate som må dekkes av et hardt overflatesjikt. Dette kan avgi store mengder hvitt mellingende støv, og i 1994 ble det funnet opptil 55 prosent sink i dette støvet. Det legger seg på slimhinnene i øyne og svelg og forårsaker plager.

Forsvaret vil nå gå over til voks når linoleum skal vedlikeholdes.

Farlige gasser

Det brukes flytende poleringsmidler til den jevnlige poleringen av linoleumgulv, og ifølge FBTs prosjekt avgir disse midlene en rekke farlige gasser. – Fordi vi har målt en voldsom rikholdig cocktail av ugunstige stoffer, er det et behov for å forske videre, sier lege Gunnar Skipnes fra Forsvarets bedriftshelsetjeneste. Det er funnet et 60-talls kjemiske forbindelser i luften som stammer fra linoleum eller poleringsmidler; aldehyder, benzen, alkoholer og syrer. – Alle disse stoffene finnes i konsentrater som ligger under gjeldene grenseverdier, men finnes i et stort antall. Kunnskapen er god om enkeltstoffer, men vi vet lite om hva som skjer når de opptrer samlet, sier Skipnes.

Problemene ble oppdaget i 1994 da de ansatte i ett av forsvarets rehabiliterte bygg ble syke etter oppussingen. Ventilasjonen fikk skylden og anlegget ble skiftet, uten at det ble bedre. Et hvitt støv la seg nederst på møblene langs gulvet i bygningen. – Det vi trodde var vanlig husstøv, stammet fra det harde overflatesjiktet på linoleumen som krakelerte, forteller senioringeniør Gunnar Solbjørg i Forsvarets Bygningstjeneste.

Årsaken til støvdannelsen er fortsatt ikke avklart.

Utbredt

Bygningstjenesten har brukt nærmere én million kroner på laboratorieundersøkelser i Norge og utlandet for å forsikre seg om at linoleum forårsaker emisjonen av gasse- og støvplagene. Litteraturstudier avdekket at fenomenet ble påvist i Tyskland og Danmark for drøyt 20 år siden.

Sverige er storforbruker av linoleum. Der er 19 prosent av gulv i nybygg dekket av linoleum. Tallene for Norge er 7,4 prosent og stort sett ellers i Europa kun to prosent. I USA er ikke linoleum i bruk, ifølge tall fra Gulvbransjens riksorganisasjon i Sverige.

Forsvarets Bygningstjeneste inviterer nå alle statsetater som har ansvaret for offentlige bygg til presentasjon av de overraskende resultatene. Rapporten har ligget klar siden november i fjor, men Skipnes forklarer den sene offentliggjøringen med høye krav til dokumentasjon. – Linoleum har vært anbefalt av Norges Astma og allergiforbund, det er svanemerket og ansett som et rent og miljøvennlig materiale, sier lege Gunnar Skipnes.

Les mer om: