ARBEIDSLIV

Frykter fremtiden

– Vi er sjokkert over hvor langt forslaget går i retning av å velte den særnorske kostnadsutviklingen over på industrien. Våre medlemmer er ekstremt konkurranseutsatte, og de har få muligheter til å kompensere for de økte kostnadene, sier TBL's administrerende direktør Karl Nysterud.

Tre firedeler av TBL-bedriftenes kunder holder til i Europa. Teknologibedriftene merker derfor at kronen og dollaren går opp og euroen ned. – Når man på toppen av dette legger til aksjeutbyttebeskatning og kraftig økte arbeidstakerkostnader, skapes en alvorlig frykt for fremtiden og for arbeidsplassene, sier Nysterud.

Les mer om: