INDUSTRI

Frykter 50 000 flere ledige i industrien

Bilde: Per Erlien Dalløkken
Camilla Aadland
20. feb. 2009 - 07:16

– Markedet er i ferd med å stoppe helt opp. Våre beregninger viser at vi i løpet av året er nede på 2002-nivå når det gjelder ansatte i industrien, det vil si omkring 250.000, sier administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr i en pressemelding.

Fall på 18 prosent

I januar falt verdien av norsk eksport (unntatt olje og gass) med 17,7 prosent i forhold til samme måned i fjor:

– At markedene svikter kan vi ikke gjøre noe med, men det kan gjøres mer når det gjelder å styrke bedriftene på pengesiden. Bedres egenkapitalen vil bedriften kunne være solide nok til å ri krisen av, sier NHO-sjefen.

Ber om mindre skatt

Han mener eierne nå må være forsiktige med å ta ut utbytte i tillegg til at bankene må låne ut mer penger.

– Og for bedriftene og arbeidsplassenes skyld bør regjeringen foreta skattereduksjoner, selv om de ikke liker det. Husk: dette dreier seg om å redde arbeidsplasser som er svært sårbare og utsatt i dagens situasjon sier Bergesen.

– Dystre utsikter fremover

Metaller og enkelte kjemiske produkter bidro sterkest til eksportnedgangen i januar, mens verkstedseksporten fortsatt øker.

– Det som gjør at utsiktene for norsk eksport er svært dystre fremover, er at investeringsraten faller sterkt, spesielt i EU-området. Nær 80 prosent av norsk eksport består av prosess- og verkstedsprodukter som utvikler seg i takt med investeringsratene i EU. Hele 70 prosent av norsk eksport, unntatt petroleum og skip, går til EU, sier Bergesen jr.

Laveste siden krigen

Hos Norges tre viktigste handelspartnere Sverige, Tyskland og Storbritannia faller investeringene fra 5 til 12 prosent i 2009, ifølge nye prognosetall fra Eurostat.

Så stor investeringsnedgang er det ikke registrert i hele etterkrigstiden, ifølge NHO.