BYGG

Frp vil opprette statlig veiselskap

Det nye selskapet skal kunne ta opp langsiktige lån for veibygging uavhengig av de årlige budsjettkranglene og opptre slik for eksempel Gardermobanen gjør.

Slutt på klattevis bygging

Frps samferdselspolitiker Bård Hoksrud etterlyser større politisk vilje til å få fart på veibyggingen i Norge. Han slutter seg til uttalelsene fra de største entreprenørene om at det er fullt mulig å få mer vei ut av milliardene ved å bygge stort og sammenhengende, istedenfor klattevis og delt.

– Flere titalls millioner kroner blir kastet bort hvert år på å flytte tungt utstyr og mannskaper rundt omkring i Norge. Denne klattingen må det bli slutt på, sier Hoksrud til NTB.

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet erkjenner at store kontrakter som en hovedregel blir billigere, men at det også er tilfeller hvor det er statlige penger å spare på en oppdeling. Poenget er å ha et fleksibelt system, og det mener han at Statens vegvesen, på det offentliges vegne, praktiserer i dag.

Skjerpet konkurranse

– Det er strålende at entreprenørene engasjerer seg for å få mer effektive kontrakter. Utfordringen har lenge vært at det er for få tilbydere og for høy pris. Større kontrakter kan friste utenlandske selskaper mer enn i dag og vil sikre større konkurranse, sier Lahnstein til NTB.

Erfaringene til Statens vegvesen er at kontraktene må ligge mellom 500 millioner og en milliard for at utlendinger skal være interessert. Men veibygging kommer fort opp i slike tall og ved en sammenslåing av kontrakter kan utenlandske utbyggere se på Norge med andre øyne.

Entreprenørene Skanska, Veidekke og Mesta sa til NRK mandag at den norske måten å bygge og finansiere veier på, er unødig kostnadskrevende og at det blir mer vei og togskinner dersom det blir mer sammenheng i prosjektene. Store utfartsårer blir bygd ut i små etapper fordi Stortinget bare bevilger midler til noen kilometer av gangen.

Ny modell

Frp mener at de nødvendige grepene i veibyggingen bare kan bli tatt gjennom innføring av en ny selskapsmodell, der et statlig selskap får ta opp langsiktige lån for å bygge de store motorveistrekningene.

NHO-sjef Finn Bergesen mener også at norsk veibygging blir svekket av skiftende prioriteringer fra Stortingets side. Til P4 sier Bergesen at staten må samarbeide med private interesser for å få til en mer langsiktig utbygging av veinettet.

NHO-sjefen sier at norske veier er så dårlige av det går ut over norsk konkurransekraft og at ulempen ved å ligge i utkanten av Europa blir ytterligere forsterket av elendige veier.

De store utbyggerne mener at det er mulig å spare 15-20 prosent og viser til eksempler i utlandet der mange mindre kontrakter er samlet i større entrepriser.

Større er best

Venstres Borghild Tenden mener det bør satses på færre, men større prosjekter. Hun tror det på den måten blir mer interessant for utenlandske selskaper å legge inn anbud.

– Vi må gjøre oss mer attraktive for utenlandske entreprenører. Det vil styrke konkurransen og bidra til mer effektiv utbygging. Summen av dette blir mer vei og jernbane for pengene, sier Tenden til NTB.

Hoksrud sier at staten hittil i år har tatt inn 100 milliarder kroner mer enn beregnet i oljeinntekter. Noe av dette vil Frp vil bruke på veiutbyggingen, rundt 10 milliarder mer i året.

– Vi tar opp realverdier gjennom oljeutvinning, og vil skape nye realverdier i form av asfalt. Stadig flere mener at det er mulig å ta penger fra oljefondet til slike formål, uten at det skaper den fryktede inflasjonen, sier Hoksrud.

Lahnstein påpeker at denne regjeringen bruker betydelig mer penger enn den forrige på vei og jernbane, men han kan ikke love ytterligere økninger i Nasjonal transportplan som skal legges fram for Stortinget ved årsskiftet.

– Det har vært brukt for lite på infrastruktur i over 10 år, og vi forstår folks utålmodighet. Vi har økt innsatsen, men dette vil ta lang tid, sier statssekretæren. (©NTB)

Les mer om: