KLIMA

Frp-velgerne tror ikke på klimakrise

Oslo (NTB-Johan Falnes): Både Fremskrittspartiets velgere og Senterpartiets velgere skiller seg ut som mer skeptiske til klimatrusselen enn befolkningen som helhet. Det viser en spørreundersøkelse Sentio har utført for NTB.

Deltakerne i spørreundersøkelsen er bedt om å plassere seg selv på en skala fra 1 til 10 hvor 1 er «helt uenig» og 10 er «helt enig» i påstanden «Klimaendringene er i hovedsak menneskeskapte».

Nedre halvdel

56 prosent av Frp-velgerne plasserer seg selv i den nederste halvdelen av skalaen, mot én av tre i befolkningen som helhet.

På motsatt side finner vi dem som støtter Sosialistisk Venstreparti. Her plasserer hele 92 prosent av de spurte seg selv i den øverste halvdelen av skalaen. Hver tredje SV-velger er «helt enig» i at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte.

Forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning er ikke overrasket over at SV og Frp skiller seg ut i undersøkelsen. Han mener tvert imot at dette gjenspeiler et generelt trekk i befolkningen.

Kaldere enn i fjor

Ulik bakgrunn

– Det viser seg at folk som legger vekt på solidaritet og kollektive løsninger, har en tendens til å være dem som tar klimaendringene mest på alvor. Individualister har derimot et tendens til å se bort ifra klimaproblemet, sier Alfsen.

Den gjennomsnittlige nordmannen har en verdi på like under 7 på skalaen. Blant kvinnene i utvalget er gjennomsnittet noe høyere, og blant mennene er gjennomsnittet noe lavere. Også alder spiller en rolle: Gjennomsnittet er høyere blant folk som er yngre enn 40 år, og lavere blant folk som er 60 år eller eldre.

De som har størst sjanse for å være enige i at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, er offentlig ansatte kvinner som er under 40 år gamle, og som har minst fire år med høyere utdanning.

Eldre menn stritter imot

De som har størst sjanse for å være uenige i at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, er selvstendig næringsdrivende menn som er 60 år eller eldre, og som ikke har høyere utdanning.

Undersøkelsen viser også at by og land går hand i hand i klimasaken. Det er ingen store forskjeller mellom folk i byområder og folk i mer grisgrendte strøk.

Det er heller ingen entydige forskjeller mellom folk i ulike deler av landet. I alle landets fylker ligger flertallet av de spurte i den øvre halvdelen av skalaen.

Skeptiske Sp-ere

Troen på at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte, er likevel noe høyere Oslo og noe lavere i Telemark og Troms enn i resten av landet, men disse forskjellene er statistisk usikre.

Et overraskende funn i undersøkelsen er at Senterpartiets velgere er blant de mest skeptiske. Senterpartiet har helt siden slutten av 80-tallet vært en pådriver i klimapolitikken, og partiet har tatt til orde for store utslippsreduksjoner.

I undersøkelsen plasserer 57 prosent av Sp-velgerne seg mellom verdiene 1 og 5, mot 43 prosent i den øvre halvdelen av skalaen. (©NTB)

Jørgen Randers: Klimakrisen verre enn folk tror

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.