Frp og Høyre vil forske mer på atomkraft

Frp og Høyre vil forske mer på atomkraft
Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen vil ha en kjernekraftdebatt i lys av situasjonen i Japan. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Bildene fra Japan viser hvor viktig det er for Norge å utvikle kjernekraft med thorium som brennstoff, mener Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen.

«Det nærmeste vi kommer en utrettelig aktivist for atomkraft i Norge», sa Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen om Solvik-Olsen i Stortinget for ett år siden.

– Jeg tar ikke til orde for at vi bør bygge kjernekraftverk i Norge nå, og går derfor ikke god for den beskrivelsen. Men jeg har lenge prøvd å reise en kjernekraftdebatt i Stortinget, sier han til NTB.

Ifølge Solvik-Olsen bør Norge forske mer på det radioaktive grunnstoffet thorium, som han hevder vil gi sikrere atomkraft enn den som baserer seg på uran. Frp-representanten viser til at Norge har gode forskningsmiljøer innen kjernekraft, i tillegg til å ha store forekomster av thorium.

Nye reaktorer

I motsetning til SV som vil stenge de norske reaktoranleggene på Kjeller og i Halden, vil Frp øke satsingen. Solvik-Olsen avviser heller ikke å stille penger til rådighet for nye reaktorer dersom behovet skulle melde seg i forskningsmiljøet.

Situasjonen i Japan har med andre ord ikke dempet hans tro på atomkraft som del av framtidens energiløsning.

– Ifølge Det internasjonale energibyrået IEA vil kraftproduksjon fra kjernekraftanlegg øke med rundt 110 prosent fram mot 2030. Det som har skjedd i Japan, viser hvor viktig det er å bidra til utvikling av sikrere kjernekraft, sier Solvik-Olsen.

Enig høyreside

I stortingsdebatten om kjernekraft i mars i fjor, tok Høyre – som eneste parti – Frps side i debatten.

– Utviklingen av saltsmeltereaktoren, med thorium som energikilde i stedet for uran, er spennende og kan redusere motforestillingene mot kjernekraft, sa Høyres energipolitiske talskvinne Siri A. Meling.

Hun understreket i likhet med Solvik-Olsen at det er uaktuelt å anlegge kjernekraftverk i Norge nå, men poengterte at thoriumteknologien har framtiden foran seg.

– Situasjonen i Japan har ikke forandret mitt syn. Thorium er mer miljøvennlig, har kortere halveringstid og kan ikke anrikes og brukes i utviklingen av kjernefysiske våpen, sier Meling til NTB.

Nyorientering

Det regjeringsoppnevnte Thoriumutvalget anbefalte i 2008 at Norge trapper opp sin kjernekraftaktivitet, og rapporten fikk en rekke positive høringssvar. Likevel har regjeringen blankt avvist en større satsing på kjernekraft generelt og thorium spesielt.

– At thorium er sikrere enn uran, er helt riktig. Men sikkerhetsutfordringene er fremdeles store. Det samme er lagringsproblemene, som ikke blir løst av at lagringstiden er kortere enn for uran, sier Aps Marianne Marthinsen til NTB.

Hun sier norske forskningsmiljøer allerede i dag bidrar til utvikling av en sikrere kjernekraft.

– Det vil vi skal fortsette, men kommersiell satsing på thorium eller forskning på nye former for atomkraft er vi motstandere av. Skepsisen til atomkraft ligger i ryggraden til mange i Arbeiderpartiet, sier Marthinsen.

Gjennomgang

De siste årene har USA, Kina og India og en rekke andre land tatt initiativ til fornyet satsing på kjernekraft. Nå varsler India en ny gjennomgang av sikkerheten ved sine atomkraftverk, mens Sveits innstiller alle nye planer for landets atomkraftverk.

I Tyskland overveier regjeringen å sette til side et vedtak om fortsatt driftstillatelse til gamle kjernekraftverk.

– Krisen ved de japanske atomkraftverkene vil gjøre folk mer skeptiske til kjernekraft både i Japan og andre land, sier Bellona-fysiker Nils Bøhmer til NTB.

Stor vekst: Ny vår for kjernekraft

Vil ha finsk thorium-kraft

Les mer om: