SATSER: Ni land har signert en politisk avtale som skal se nærmere på hvordan bygge et distribusjonsnett som kan transportere kraft produsert til havs. (Bilde: colourbox.com)

FrP frykter supergrid-toget går

  • Kraft

I forrige undertegnet Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Belgia, Luxembourg og Nederland ”North sea offshore grid initiative” – en politisk avtale som skal se nærmere på hvordan bygge et distribusjonsnett som kan transportere kraft produsert til havs.

– Synd

– Det er uforståelig og synd at Norge ikke er med, mener FrPs Ketil Solvik-Olsen, som i en pressemelding sier at han vil ta opp saken med statsråden.

– Med Norges uttalte ambisjoner rundt utbygging av offshore-vind og de utfordringene som blant annet knytter seg til transport av slik kraft, ser jeg det som naturlig og viktig at Norge hadde deltatt i felles tenking og utvikling rundt dette, sier Solvik- Olsen.

- Samarbeid nødvendig

Han håper at det ikke er slik at Norge stiller seg på siden av et slikt initiativ.

– Det er mange utfordringer knyttet til produksjon av kraft til havs. En av dem er transport av kraften. Et internasjonalt samarbeid om nettutvikling vil være en nødvendighet.