SAMFUNN

Friske EU-midler

18. jan. 2001 - 14:11

Growth-programmet er ett av fire tematiske program definert av kommisjonen under EUs femte rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (5RP) 1998-2002, som Norge er deltaker i. Utlysning av fjerde og siste ordinære søknadsrunde for Growth ble åpnet 15. desember 2000. Det overordnede målet for Growth er å støtte forskningsaktiviteter som bidrar til økt konkurranseevne og en bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Growth har definert fire nøkkelområder der man kan søke om forskningsmidler: Innovative produkter; prosesser og organisering; bærekraftig transport og intermodalitet; landtransport og marine teknologier; luftfart.

Modernisere industri

Den siste ordinære søknadsrunden i 5RP er en bred utlysning med særlig vekt på nøkkelaktiviteten Innovative produkter, prosesser og organisering samt den generiske aktiviteten materialer. Generisk forskning er forskning av en mer grunnleggende og langsiktig karakter. Budsjettet på nøkkelaktivitet ligger på 190 millioner euro, og på 65 millioner euro på den generiske aktiviteten. Utlysningsperioden er fra 15. desember 2000 til 15. mai 2001.

Søknader som kan bidra til å modernisere industrien, forbedre den totale kvaliteten innen verdikjeden, samt å minimere utslipp ønskes spesielt. For å nå forskningsmålene, er følgende målrettede forskningshandlinger vektlagt: Produkt-service, spesielt med fokus på ressursbesparelser; ny generasjon med maskiner og produksjonsutstyr; kunnskapsbaserte produksjonsbedrifter; kunde-orientert moderne produksjon; infrastruktur – sikker, bærekraftig og kostnadsbesparende konstruksjoner.

Større prosjekt

I denne utlysningen ønsker kommisjonen større prosjekt av en lengre varighet, der redusert risiko knyttet til anvendelse av innovative teknologier blir fokusert. Kommisjonen legger også vekt på å stimulere til økt deltakelse av små- og mellomstore bedrifter (SMB).

Også innen den generiske aktiviteten materialer ønskes større og lengre prosjekter innen noen spesifiserte områder: Tverrgående generiske materialteknologier; avanserte funksjonelle materialer; bærbar kjemi; utvide grensene og holdbarheten til nye materialer; jern- og stålproduksjon.

EU ForskningsInfo i Norges forskningsråd har ansvaret for å stimulere norske forskningsmiljøer og bedrifter til aktiv deltakelse i 5RP. Kontoret utgir nyhetsblad og arrangerer informasjonsmøter og kurs. Vi har også de fleste relevante skjema og dokumenter tilgjengelig. Søkere og prosjektdeltakere kan få assistanse ved søknads- og kontraktstekniske spørsmål. 8. februar arrangerer EU forskningsinfo et orienteringsmøte om Growth. Informasjon om dette vil bli lagt ut på EU ForskningsInfos internettsider.

Budsjettene

Denne utlysningen gjelder også for de andre nøkkelaktivitetene i Growth. For nøkkelaktiviteten Bærekraftig transport og intermodalitet, som i denne utlysningen har et budsjett på 45 millioner euro, er søknadsfristen 15. mars. Samme frist gjelder nøkkelaktiviteten Landtransport og marine teknologier, med et budsjett på 2,5 millioner euro. Luftfart har et budsjett på 230 millioner euro, og søknadsfristen er satt til 30. mars. Totalbudsjettet til fjerde utlysningsrunde er 567,5 millioner euro.

Økt deltakelse fra SMB er spesielt viktig i 5RP. Craft er et virkemiddel nettopp for dette formål. Craft skal stimulere små- og mellomstore bedrifter til å samarbeide med forskningsmiljø i utviklingen av ny teknologi og nye produkter. Norges Forskningsråd ved EU ForskningsInfo, har det nasjonale informasjonsansvaret for Craft, som dekker emner innen alle de tematiske programmene i EUs femte rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.