Friprog blir kommersielt

Friprog blir kommersielt
Kamp: Peter Hidas hos Gartner varsker om tøffere friprogmarked, hvor få og store aktører vil dominere. Bilde: Espen Zachariassen

– Glem den idealistiske undergrunnsbevegelsen, det var før, sier Peter Hidas hos analyseselskapet Gartner. Han la frem sine vurderinger på konferansen Go Open om fri programvare i Oslo fredag morgen.

Linux

Nå er fri programvare i ferd med å bli en kommersiell handelsvare i langt sterkere konkurranse med lukket kildekode.

– Linux er på vei inn og benyttes stadig mer på virksomhetskritiske områder, og ikke bare innenfor enkelte nisjer. Denne trenden er klar, sier Hidas.

Mindre nettverk

Derfor er det en utvikling der de kommersielle reglene gjelder også i markedet for fri programvare og åpen kildekode.

Tradisjonelt er disse alternativene til Microsofts og andre aktørers lukkede produkter blitt spredt gjennom nettverk og utveksling av kunnskap og utvikling.

– Denne nettverkseffekten vil minske, sier Hidas.

Store aktører

Gartner spår en segmentering, der markedet kommer til å bli dominert av noen få og etablerte selskaper.

– De mindre og nyetablerte selskapene innenfor fri programvare forsvinner eller blir kjøpt opp. Blant annet kommer markedskampen til å stå mellom Linux og Windows, lyder Hidas’ prognose.

Krav

Årsaken er kundenes krav om å kunne forholde seg til én leverandør.

– De store kundene vil legge stor vekt på en hovedleverandør som kan levere det bedriften trenger, og kundene vil ha støtte og service fra etablerte kjente firmaer, sier Peter Hidas.

Advarer

Han advarer imidlertid mot å tro at fri programvare automatisk fører til lavere IT-kostnader.

En undersøkelse fra Gartner viser at blant bedrifter som satser på fri programvare, vil mindre enn halvparten klare å dokumentere slike gevinster de neste fire årene.

– Drift og vedlikehold vil nok koste det samme som med lukkede løsninger. Den store gevinsten vil ligge i at du slipper store investeringer i omfattende oppgraderinger, men det krever at bedriften driver reell finansiell styring.

Les mer om: