NETTARKIV

Fri forskning er ikke glemt

Venstre vil heve den norske forskningsinnsatsen betydelig, med minst 10 milliarder kroner innen 2005, og gjenreise den frie grunnforskningen ved universiteter og høgskoler.

Venstre er et lite parti, det har ikke rike onkler som gir dem millionstøtte for å markedsføre sin politikk. Mediene gir dem lite spalteplass og sendetid fordi de er mer interessert i helhetlig politikk enn show, drittkasting og fremkasting av

enkeltsaker som er tatt ut av sin sammenheng. Men når ansvarlig redaktør i TU går ut og kommenterer partienes programmer, bør han ta seg tid til å sette seg inn i samtlige partiers programmer.

Jeg har tillatt meg å sitere følgende fra Venstres program, det taler for seg selv:

“Venstre går derfor inn for en rask og kraftig opptrapping av samfunnets samlede forskningsinnsats. En vesentlig del av økningen i forskningsmidlene må gis som bevilgninger til fri grunnforskning. Det betyr bl.a. økte driftsrammer, flere stipendiatstillinger og økte rammer for postdoktorander. Dette vil kunne gi en oppblomstring og avbyråkratisering av hverdagen i sulteforede grunnforskningsmiljøer. Venstre støtter forslaget om en egen linje for forskerrekruttering til medisinsk grunnforskning”.

Hvis redaktøren – og andre – har interesse om hva Venstre mener om skole, utdanning og forskning, så kan dette leses på følgende internettadresse: http://2001.venstre.no/programmet/kapittel6

Jan T. Gjøby

Les mer om: