Fremtidens sensorer

Fremtidens sensorer
I KORTET: Fremtidens sensorer bygges med et multispolesystem integrert i kretskortet. Bilde:

Det har vært vanlig med bare én spole, men fremtidens bygges med et multispolesystem integrert i kretskortet.

Den nye teknologien lanseres til våren under navnet "TURCK uprox+".

I praksis vil den gi en rekke fordeler: Bedre måleegenskaper (opptil fem ganger økt måleavstand), ny oppbygging vil gi økte muligheter for å sette sensorer inn i produksjonsanlegg, faktor 1-standard vil sikre maksimal måleavstand, og du får høy driftsstabilitet uansett elektrisk støy, magnetfelter og sensorens plassering i produksjonsanlegget.

Les mer om: