Fremtidens industrielle målesystem

Fremtidens industrielle målesystem
INNOVATIV: Det nye laser og diodebaserte målesystemet til Leica setter en ny standard for industriell måleteknikk. Bilde:
De nye målesystemene som kan benyttes til en lang rekke oppgaver som inspeksjon, kontroll, oppretting, opplinjering og digitalisering av overflater, vil bidra til økt effektivisering og kvalitetskontroll i ulike industrielle prosesser.

Måleutstyret kan benyttes i ulike faser fra design til prototyping, inspeksjon under produksjon og sluttkontroll av ferdig produkt.

Foruten Leica Laser Tracker og høyhastighetskameraet T-Cam, består målesystemet av nyheten T-Probe målepenn. Denne er utrustet med en reflektor, ti dioder (LED) og en målespiss, og innbyrdes posisjon og forhold er bestemt.

Leica Laser Tracker bestemmer reflektorens eksakte posisjon (x, y og z), og kameraet tar hånd om diodene. Den opererer med 6 frihetsgrader – 6DOF fordi du får full kontroll med både orienteringen av målepennen og koordinatene til målespissen.

T-Probe kan måle volum på opptil 30 meter uten at den må flyttes.

I første halvår neste år vil Leica også lansere sin T-Scan. Det er en håndholdt laserskanner som raskt kan digitalisere av små og store overflater og som gjør det mulig å samle inn data for å generere 3D-modeller av fysiske gjenstander, såkalt Reverse Engineering.

For mer informasjon se: www.leica-geosystems.com/metrology .

Les mer om: