IKT

Fremtiden for mobilen

Det hevder de to velrenommerte selskapene Arthur Andersen og J.P. Morgan, som har presentert en meget omfattende, 150 siders rapport om fremtidens mobildatamarked.

En del av konklusjonene kommer neppe overraskende, som for eksempel at mobiltettheten i Norge neste år vil passere 68 prosent. I år 2010 ventes den å ligge på 85 prosent, et tall som anses som et metningspunkt i de fleste land.

Men inntekten pr. bruker vil ifølge rapporten ikke øke, slik den vanlige oppfatningen har vært til nå. Den vil falle, og fallet vil kompenseres av økt mobiltetthet. Dessuten vil inntektene fra mobildata være større enn inntektene fra mobil taletelefoni allerede om seks år.

Store endringer

– Vi kommer til å se en ytterligere konsolidering og konvergens i bransjen, fordi kravene fra mobilbrukerne vil være av en slik art at tradisjonelle mobilleverandører ikke kan tilfredsstille dem. Mobiloperatørene må kjøpe kompetanse, og nettverkstilbydere, innholdsleverandører og tjenesteutviklere vil smelte sammen, sier Christian Mjaanes i Arthur Andersen Business Consulting.

Tjenestetypene vil endres. Ett eksempel er datamaskiner som kommuniserer med hverandre, uavhengig av menneskelig tale. Transaksjonstjenester med mobiltelefonen som betalingsverktøy i ulike sammenhenger blir mer vanlig, og vi får skreddersydd reklame ut fra behov og lokalisering på mobilen. Internett-surfing og overføring av bilder, både postkort og video, hører også med i fremtidsbildet, ifølge rapporten.

Et tankekors

Rapportens konklusjoner omkring tredje generasjons mobiltelefonsystem, UMTS, kan gi grunn til en viss bekymring for enkelte av søkerne av slike lisenser, særlig der lisensene er auksjonert bort til svimlende summer. Femten år vil det ta før investeringene er tjent inn igjen for denne gruppen. Selv der lisensene er tilnærmet gratis tildelt, vil inntjeningstiden være minst syv år. Og for nykommerne i markedet, det vil si de som ikke er etablert med et annet mobilsystem i landet fra før, vil bildet ytterligere forverres ved at nettverksimplementeringen vil være 30 prosent dyrere. Denne siste gruppen levnes dessuten liten mulighet til å kunne kapre mer en ti prosent av markedet i år 2010.

– Alle de mobile anvendelser vi snakker om i dag, krever dessuten mindre overføringskapasitet enn UMTS. Langt billigere protokoller som GPRS og EDGE, er tilstrekkelige, også for overføring av bilder via mobilen, sier Mjaanes.

Tre hovedgrunner til den enorme interessen for UMTS-lilsenser trekkes frem i rapporten: UMTS vil være døråpner i nye markeder for selskaper med pan-europeisk profil, GSM-systemet er sprengt slik at man trenger et nytt nett for å kunne få plass til nye brukere, og til sist prestisje. – Telekommarkedet er fremdeles teknologidrevet, sier Mjaanes.

Les mer om: