DOKTORGRADER

Fremstilling av metanol

Løvik har sett på optimal driftsstrategi i metanolsyntesen i doktoravhandlingen. Ved framstilling av metanol produseres først syntesegass fra naturgass. Metanol produseres så fra syntesegass i en reaktor fylt med metallkatalysator. Et sentralt problem i produksjonen av metanol er at katalysatoren deaktiverer, slik at utbyttet av den kjemiske prosessen blir mindre.

Det sentrale temaet i doktorgraden har vært å beregne en optimal driftsstrategi for å kompensere for deaktivering. Løvik har utviklet en detaljert modell av metanolsyntesen og har tilpasset måledata fra Tjeldbergodden metanolfabrikk. Optimal driftsstrategi ble funnet ved å løse et ulineært dynamisk optimaliseringsproblem.

Arbeidet er mer realistisk enn tidligere studer på optimal drift av reaktorsystemet med deaktiverende katalysator, og den eneste studien på optimal drift av metanolsyntesen.

Optimal drift vil gi 3,2 millioner dollar i økt profitt over fire år. Metoden kan benyttes for andre reaktorsystemer med deaktiverende katalysator.

Avhandlingen har tittelen Modelling, Estimation and Optimization of the Methanol Synthesis with Catalyst Deactivation (Modellering, estimering og optimalisering av metanolsyntesen med katalysatordeaktivering). Den er utført ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med professor Terje Hertzberg som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd og Statoil.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputasen vil finne sted 29. juni.

Les mer om: