Frekvensstyrt kompressor

Konstant arbeidstrykk forhindrer overproduksjon og kompressoren reagerer raskt på trykkendringer i systemet. Den er dimensjonert for å gå for full kapasitet i ubegrenset tid.

Frekvensstyring av kompressorer resulterer i færre og kortere avlaster, og sparer motoren da den vil få færre stopp og start. Kompressoren kan til og med plasseres i hjørner. Den har automatisk beltestrammer.

Støynivået er meget lavt, kompressoren kan derfor plasseres i nær tilknytning til arbeidsstasjonen.Maksimalt oljeinnhold i luften etter separatorfilteret er under 3 mg/m3. Kapasiteten kan varieres mellom 0,4 og 1,1 m3 pr. min.

Les mer om: