IKT

Frekvenser på auksjon?

12. okt. 2000 - 14:43

Den forestående tildeling av lisenser til neste generasjons mobiltelefonsystem UMTS vil foregå etter anbudsmetoden, det som også går under betegnelsen skjønnhetskonkurranse. Men en rekke land har brukt auksjoner for å fordele frekvenstillatelser. Slik blir frekvensressursene fordelt til dem som verdsetter dem høyest på tildelingstidspunktet.

– Ressursene fordeles av dem som har de beste forutsetningene for å vurdere verdien av frekvensene, nemlig aktørene i markedet. Auksjonssummen er en effektivitetsfremmende avgift og derfor en optimal fremgangsmåte for å skaffe inntekter til det offentlige, sier Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet.

Ledige frekvenser

Frekvensspekteret er en verdifull felles ressurs som har mange anvendelsesområder. Den teknologiske utviklingen har ført til økt etterspørsel etter frekvensressurser og utvidelse av den utnyttbare delen av frekvensspekteret.

Geografiske forhold og lav befolkningstetthet medfører at det er mindre press på frekvensressursene i Norge enn i mange andre land. Store frekvensressurser, som kan brukes til mobilkommunikasjon, står ubrukt. Det gjelder blant annet 900 og 1800 MHz-båndet, hvor ledige ressurser i dag er fem ganger så store som NetCom og Telenor Mobil disponerer hver.

Ressursene bør utnyttes

– Dette er frekvensressurser samfunnet ikke høster avkastning av og som kan brukes til å fremme økt konkurranse i markedet og innovasjon og variasjon i tjenestetilbudet i Norge. Etter vår oppfatning bør frekvensressursene gjøres tilgjengelige for markedet, sier Gudbjørgsrud.

– I dette tilfellet anser vi en nøye utformet auksjon for å være den tildelingsmekanismen som er best egnet for å fordele frekvenstillatelsene. Årsaken er særlig at det allerede er bygd ut to landsdekkende nett med GSM-teknologi i disse frekvensbåndene. Å fordele tillatelsene etter en metode hvor det stilles krav til dekning, vil ikke uten videre være god utnyttelse av samfunnets ressurser.

Opparbeider kompetanse

Post- og teletilsynet mener at frekvenstillatelsene bør fordeles så snart som mulig slik at samfunnet kan høste maksimal avkastning av dem. Auksjonen bør likevel avholdes etter at UMTS-tillatelsene er fordelt.

– Vi arbeider med å bygge opp vår kompetanse på auksjonering og har vært i kontakt med erfarne konsulentfirmaer som kan bistå med å utforme auksjonen og lære opp vårt personell. Vi samarbeider også med telemyndigheter i andre land hvor vellykkede auksjoner har gitt verdifull erfaring, som vi kan trekke veksler på ved en eventuell gjennomføring av auksjoner i Norge, sier Gudbjørgsrud.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.