SAMFERDSEL

Fregattene i rute

Representanter fra den spanske leverandøren av de nye fregattene, Izar, har overført den første utbetalingen på 20 millioner kroner til Mjellem & Karlsen i Bergen. Selskapet blir et sentralt ledd i bygging, sammenstilling og testing av de nye fregattene. Utbetalingen gjør verftet i stand til å igangsette forberedelsene.

Den opprinnelige leverandøren av Sjøforsvarets nye fregatter, Empresa Nacional Bazan, har kjøpt og fusjonert med Astilleros Españoles (AESA). Selskapet blir Europas største selskap innen skipsbygging.

– Fusjonen har ingen innvirkning på kontraktene for det norske fregattprosjektet. Men når det kommer til gjenkjøpsavtaler, åpner fusjonen for nye muligheter. Istedenfor tre skipsverft vil nå åtte skipsverft, fire produksjonssentre og fem verksteder for skip se etter muligheter for å benytte norsk utstyr og norske systemer, sier informasjonsdirektør i Izar, Miguel Martinez.

Både Bazan og AESA var 100 prosent eid av den spanske stat gjennom holdingselskapet SEPI. Den spanske regjering ønsket å danne et sterkt felles skipsbyggingskonsern under SEPI-paraplyen. Det nye konsernet som heter Izar har 11.000 ansatte. Det er verdens niende største skipsbyggingskonsern og det største i Europa målt i kapasitet. Selskapets ordrereserver utgjør fire milliarder euro. Investeringsplaner for 750 millioner euro er lagt – hvorav halvparten er avsatt til innovasjon, forskning og utvikling.

Les mer om: