Fredrikstad får Kværner-kjele

Verdens største dampkjele som benytter CFB-teknologi ved biomasseforbrenning står her, ved Alholmens Kraft i Finland. Kværner Power leverte kjelen, som har en dampkapasitet på 550MW, i 2001. Nå skal de levere en dampkjele med 22MW kapasitet til Fredrikstad.
Verdens største dampkjele som benytter CFB-teknologi ved biomasseforbrenning står her, ved Alholmens Kraft i Finland. Kværner Power leverte kjelen, som har en dampkapasitet på 550MW, i 2001. Nå skal de levere en dampkjele med 22MW kapasitet til Fredrikstad. (Bilde: power-technology.com)
  • energi

Aker Kværners datterselskap Kværner Power skal levere dampkjelen som skal brukes til å omgjøre søppel til energi ved det nye bioenergianlegget på Øra i Fredrikstad.

I praksis trekken dampkjelen varmen ut fra søppelets avgasser, og produserer overhetet høytrykksdamp. Denne dampen går gjennom en dampturbin og produserer elektrisk kraft. Cirka 1/3 av ovnens strømforbruk kan gjenvinnes som elektrisk strøm.

CFB-teknologi

Dampkjelen Kværner skal levere til Bio-El Fredrikstad benytter sirkulerende fluidiert sjikt (CFB) forbrenningsteknologi, og har en kapasitet på 22 megawatt, 400ºC og 39 bar.

Kontrakten omfatter også brenselsdosering, fjerning av aske, forbrenningsluftsystemer og stålkonstruksjoner, skriver Aker Kværner i en pressemelding.

Klart i 2007

Dampkjelen skal være klar i april 2008, og for Kværner har kontrakten en verdi på rundt 14 millioner euro.

Produksjonsanlegget i Fredrikstad skal etter planen være i drift fra høsten 2007.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå