FAGARTIKLER

Fra tragedie til sjarm

Murbygningen i Jens Bjelkes gate 74 på Tøyen i Oslo fra omkring år 1900 er et typisk offer for den lettvinte fasadeoppussingen som fortsatt blir utført på Oslos gamle murgårder.

Dens opprinnelige fasade i likhet med andre gårder fra samme tidsepoke bestod av tradisjonelle materialer som tillot fukt å tørke ut gjennom kalkpuss og kalkmalinger. Moderne organiske materialer er svært tette, og tillater i liten grad slik vanndampdiffusjon.

Resultatet av feil materialbruk er sjeldent illustrert så godt som i dette tilfellet. Tilstandskontrollen som ble utført i 2000 avslørte svært omfattende skader på fasadepussen, sålbenkene, og stukkaturene.

Under siste fasadeoppussing i 1987 ble kalkpussen og sålbenkene påført sementslemming som ble overmalt med plastmaling. Sålbenkene av kalkmørtel ble reparert med harde sementmørtler som er egnet til reparasjon av betong, og ikke av bløt teglstein og kalkmørtel. Bruken av tette og harde materialer har medført at fukt hopet seg opp, frøs, og sprengte i stykker puss, mørtel, og teglstein. Fordi hard sementbasert reparasjonsmørtel beveger seg mindre enn bløt kalkmørtel og tegl, ble reparasjoner revet løs fra underlaget.

Det som gjorde dette tilfellet ekstra tragisk var vanskeligheten av å fjerne plastmaling, hard sementmørtel og slemming uten at de bløtere opprinnelige materialene samtidig ble fjernet. Dette gjorde at rehabiliteringsomfanget måtte omfatte nedriving av nesten alle fasadens detaljer, hvilket forringet byggherrens økonomi, og ikke minst bygningens antikvariske verdi.

Rehabiliteringen

Ved rehabiliteringen ble det brukt tradisjonelle materialer, eller kompatible materialer. I tillegg ble det benyttet gjennomfarget kalkpuss i sluttlaget, slik at fasadepussen blir tilnærmet vedlikeholdsfri, og ikke behøve overmaling på mange år. Tradisjonell hydraulisk kalkpuss ble brukt til gjenoppbygging av fasadepuss og sålbenker, med pigmentert kalkpuss i sluttlaget.

Vindusomrammingene ble erstattet med nye av gips og malt med oljemaling for å hindre oppsug av vann som virker nedbrytende på gips. Stukkaturer ble tilvirket i kalkmørtel og malt med pigmentert kalkmaling.

Erfaringen fra denne gården viser hvor viktig det er at byggherrer tar riktige valg når fasader skal istandsettes, slik at slike tragedier kan unngåes.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.